ES SP projektas

LBD konferencijos 2014

Pradinis

Aktualijos

Veikla

Valdyba

Dokumentai

Žodynas

Kontaktai

Nuorodos

Aktualijos


FameLab


Trečiasis LBD Naujienlaiškis


Išleistas trečiasis Lietuvos biochemikų draugijos Naujienlaiškis, kuriame aprašyti Draugijos renginiai ir įvykiai 2015 metais bei numatomi kiti renginiai.

Lietuvos Biochemikų Draugija "Versli Lietuva" renginyje


2015 m. kovo 19 dieną Vilniuje vyko VšĮ „Versli Lietuva“ organizuotas Gyvybės mokslų startuolių bendruomenės susitikimas "Life Sciences Business Lab | Ecosystem meetup" . Šio susitikimo metu buvo pristatyta Lietuvos Biochemikų Draugija, pranešėjas valdybos narys dr. Andrius Kaselis. Pranešimas

Antrasis LBD Naujienlaiškis


Išleistas antrasis Lietuvos biochemikų draugijos Naujienlaiškis, kuriame aprašyti Draugijos renginiai ir įvykiai 2015 metais bei numatomos 2015 m. konferencijos ir kiti renginiai.

FEBS kongresas 2015


FEBS kongreso organizatoriai kviečia Lietuvos Biochemikų Draugijos narius aktyviai dalyvauti 40-jame FEBS kongrese (The Biochemical Basis of Life), kuris įvyks 2015 m. liepos mėn 4-9 dienomis , Berlyne.

Pirmasis LBD Naujienlaiškis


Išleistas pirmasis Lietuvos biochemikų draugijos Naujienlaiškis, kuriame aprašyti pagrindiniai Draugijos renginiai ir įvykiai 2014 metais bei numatomos 2015 m. konferencijos ir kiti renginiai.

FEMS Kongresas 2015


Kviečiame registruotis į Europos mikrobiologų draugijų federacijos (FEMS) kongresą „6th Congress of European Microbiologists (FEMS 2015 Congress)“, kuri vyks 2015 m. liepos 7-11 dienomis Maastrichte, Olandijoje. Ankstyvoji registracija vyksta iki kovo 4 d. Daugiau informacijos http://fems-microbiology.kenes.com/

FEPS Kongresas 2015


2015 m. rugpjūčio 26-29 dienomis Kaune vyks Europos fiziologų draugijų federacijos (FEPS) ir Baltijos šalių fiziologų draugijų kongresas „FEPS 2015“. Ankstyvoji registracija vyksta iki gegužės 1 d., tezės priimamos iki gegužės 31. Daugiau informacijos http://www.feps2015.org/

Pirmojo LBD medalio įteikimas


2014 m. rugsėjo 26 d. buvo minimas profesoriaus Gervydo Dienio jubiliejus. Minėjimo metu jubiliatui buvo įteiktas pirmasis Lietuvos Biochemikų draugijos medalis "Už nuopelnus".


Lietuvos Biochemikų draugija įsteigė medalį “Už nuopelnus”, kuriuo bus apdovanojami biochemijos mokslui ir mokymui nusipelnę draugijos nariai. Pirmuoju medalio nominantu Valdyba išrinko profesorių Gervydą Dienį, kuris neseniai pažymėjo garbingą jubiliejų. Garbinga sukaktis nebuvo pagrindinis kriterijus apdovanojant profesorių Lietuvos biochemikų draugijos medaliu. G. Dienys yra vienas iš biochemijos studijų programos kūrėjų Vilniaus universitete. Jo įsijungimas į biochemikų ruošimą prieš daugiau nei 50 metų atnešė tikrąją chemiją į biomokslus. Dalyvaudamas biochemikų studijų programų kūrime profesorius visada tvirtai laikėsi principo, kad biochemikai turi pirma išmokti chemiją, fiziką ir matematiką, o tada nukreipti šias žinias į "žaliuosius" biologijos horizontus. Ant šios G.Dienio sukurtos "chemijos uolos" tvirtai stovi ir šiuolaikinės biochemijos studijų programos.XIII-oji tarptautinė Lietuvos biochemikų draugijos konferencija

Lietuvos Biochemikų Draugijos XIII-oji tarptautinė konferencija vyko 2014 m. birželio 18-20 d.d. Birštono kultūros centre.

Viskas apie Konferenciją>>

Lietuvos Biochemikų Draugijos XII-oji konferencija "Biochemijos studijoms Lietuvoje – 50 metų"

Lietuvos Biochemikų Draugijos XII-oji konferencija "Biochemijos studijoms Lietuvoje – 50 metų" įvyko 2012 m. birželio 28-30 d.d. Molėtų rajone, Poviliškio km., poilsio namuose "Tolieja".

Konferenciją birželio 28 d. pradėjo jaunųjų mokslininkų (doktorantų, magistrantų) sesija „Jaunoji LBD“. Oficialus konferencijos atidarymas prasidėjo birželio 29 d. 9.30 val. Programą sudarė bendrosios paskaitos  ir stendinių pranešimų sesijos.

Platesnė informacija apie konferencijos programą >>

LBD 50 metų jubiliejus


Lietuvos biochemikų draugija buvo įsteigta prieš 50 metų, 1960 metais Vilniuje. Lietuvos biochemikų draugijos įkūrimo 50 metų jubiliejui paminėti skirtas seminaras „Lietuvos biochemijos mokslo istorija, dabartis ir ateities perspektyvos“ įvyko 2010 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Mokslų Akademijos didžiojoje konferencijų salėje, Gedimino pr. 3, Vilnius.

Prisiminimais pasidalino mokslininkai prieš pusę šimto metų iniciavę biochemijos krypties studijas ir mokslinius tyrimus Lietuvoje. Apie svarbiausius pasiekimus kalbėjo mokslo tyrimų centrų ir grupių vadovai. Lietuvos biochemikų draugijos vadovai pristatė asociacijos veiklas „vakar, šiandien ir rytoj“. LBD sveikino kaimyninių valstybių nacionalinių biochemikų draugijų ir FEBS atstovai.

Seminaro programa>>

 Seminarą rėmė Lietuvos Mokslo taryba.

Lietuvos biochemikų draugijos veiklos 50 metų jubiliejui pažymėti buvo išleistas leidinys "Lietuvos biochemikų draugijos 50 metų kelias. Datos, įvykiai, žmonės".  Leidinio spausdinimą rėmė Lietuvos mokslo taryba.

"Lietuvos biochemikų draugijos 50 metų kelias. Datos, įvykiai, žmonės" >>

ES Struktūrinė parama


2010-03-03 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-293 "Dėl finansavimo skyrimo pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ skirtas finansavimas LBD pateiktam projektui „Lietuvos Biochemikų draugijos potencialo kurti žinių visuomenę didinimas“.

ES Struktūrinė parama

2009 m. spalio 12 d. LBD pateikė projekto "Lietuvos Biochemikų draugijos potencialo kurti žinių visuomenę didinimas" paraišką pagal LR švietimo ir mokslo ministerijos ir Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto priemonę VP1-3.1-ŠMM-05-K „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ (LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. ISAK-1600).
Projekto tikslas yra sistemiškai skatinti LBD veiklas, siekiant stiprinti šios mokslų krypties tyrėjų potencialą ir gebėjimus, kuriant žinių visuomenę Lietuvoje. Projektas užtikrina profesinį LBD narių tobulinimąsi visuose karjeros etapuose, nes stiprina tam skirtas LBD veiklas: LBD bendradarbiavimą su kitomis tyrėjų asociacijomis (Lietuvos ir užsienio) bei verslo įmonėmis, renginių (profesinių seminarų, konferencijų, bendriesiems gebėjimams ugdymo programos) organizavimą, akademinę ir virtualią leidybą, inovatyvių mokymo priemonių kūrimą, įgalina didinti tinklalapio turinio informacinę vertę, viešinimo ir informacijos sklaidos veiksmingumą. LBD įsigyja įrangą moksliniams renginiams organizuoti, mokymo priemonėms kurti ir informacijos sklaidai. ES parama suteikia iki šiol nebuvusių galimybių šiai veiklų programai įgyvendinti kviesti aukščiausios kompetencijos vykdytojus, aktyvius Lietuvos ir užsienio mokslininkus, tai užtikrina veiklos kokybę. Vykdant šias veiklas, bus gerinama tikslinės grupės (LBD mokslininkų ir tyrėjų) situacija, nes tiesiogiai tenkinami profesiniai jos narių poreikiai nuolat tobulinti kvalifikaciją, kompetenciją bei ugdyti bendruosius gebėjimus. Projekto pridėtinę vertę sudaro suteikiamos LBD veiklų prieinamumas kitoms tyrėjų organizacijoms, veiklų sistemingumas ir jų kokybės didinimas, naujos LBD veiklos - bendrųjų gebėjimų ugdymo programa ir tinklalapio duomenų bazių bei vaizdajuosčių kūrimas.