ES SP projektas

LBD konferencijos 2014

Pradinis

Aktualijos

Veikla

Valdyba

Dokumentai

Žodynas

Kontaktai

Nuorodos

Narystė

LBD nariai


Lietuvos biochemikų draugijos nariu gali tapti kiekvienas Lietuvos pilietis ar užsienio šalies pilietis, kuris pritaria draugijos tikslams ir laikosi įstatų. Į draugiją priimama, pateikus raštišką prašymą draugijos Valdybai bei sumokėjus nustatyto dydžio stojamąjį įnašą bei tų metų nario mokestį.

Prašymo pavyzdys >>

Draugijos nariai turi teisę: 1)  rinkti ir būti renkamas į visus Draugijos valdymo ir revizijos organus; 2) gauti informaciją apie Draugijos ūkinę ir finansinę veiklą; susipažinti su Draugijos dokumentais 3) gauti Draugijos paramą, naudotis Draugijos teikiamomis paslaugomis, sukaupta informacija; 4) bet kada išstoti iš Draugijos.

Draugijos nariai privalo: 1) dalyvauti Draugijos veikloje; 2) laikytis Įstatų reikalavimų ir draugijos vadovaujančiųjų organų nutarimų; 3) mokėti nario mokestį.

LBD Narystės mokesčiai:

1) stojimo mokestis (vienkartinis) 3 Eur.;
2) metinis nario mokestis 3 Eur.;
3) narystės atnaujinimo mokestis 3 Eur. (narystės sustabdymo atveju dėl motinystės atostogų, dėl darbo nutrūkimo ir kitais svarbiais atvejais).

Nariai metinį mokestį turi sumokėti iki einamųjų metų kovo 30 dienos.

Nario mokestis sumokamas pavedimu į LBD sąskaitą:

sąskaitos Nr. LT63 7300 0100 0248 2995
bankas „Swedbank“ AB