ES SP projektas

LBD konferencijos 2014

Pradinis

Aktualijos

Veikla

Valdyba

Dokumentai

Žodynas

Kontaktai

Nuorodos

Veikla

ES Struktūrinės paramos projektas


2010-2012 m. LBD vykdė projektą „Lietuvos Biochemikų draugijos potencialo kurti žinių visuomenę didinimas“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-022), kurio metu organizavo įvairius mokslinius seminarus ir praktinius mokymus, kuriuose gausiai dalyvavo Lietuvos mokslininkai ir dėstytojai, doktorantai ir studentai. Seminarus ir praktinius užsiėmimus vedė Lietuvos ir užsienio mokslininkai. Visa informacija apie buvusius renginius, juose pateiktą medžiagą galima rasti projekto skiltyje.

LBD 50 metų jubiliejui skirtas renginys


Lietuvos biochemikų draugija buvo įsteigta prieš 50 metų, 1960 metais Vilniuje. Lietuvos biochemikų draugijos įkūrimo 50 metų jubiliejui paminėti buvo skirtas seminaras „Lietuvos biochemijos mokslo istorija, dabartis ir ateities perspektyvos“, kuris įvyko 2010 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Mokslų Akademijos didžiojoje konferencijų salėje, Gedimino pr. 3, Vilnius.

Prisiminimais pasidalino mokslininkai, prieš pusę šimto metų iniciavę biochemijos krypties studijas ir mokslinius tyrimus Lietuvoje. Apie svarbiausius pasiekimus pasakojo tyrimų centrų ir grupių vadovai. Lietuvos biochemikų draugijos vadovai pristatė asociacijos veiklas „vakar, šiandien ir rytoj“. LBD sveikino kaimyninių valstybių nacionalinių biochemikų draugijų ir FEBS atstovai.

Seminaro programa>>

S. Kanopkaitės pranešimas „LBD įkūrimo istorija“

Seminarą rėmė Lietuvos mokslo taryba.

Lietuvos biochemikų draugijos veiklos 50 metų jubiliejui pažymėti buvo išleistas leidinys "Lietuvos biochemikų draugijos 50 metų kelias. Datos, įvykiai, žmonės".  Leidinio spausdinimą rėmė Lietuvos mokslo taryba.

"Lietuvos biochemikų draugijos 50 metų kelias. Datos, įvykiai, žmonės" >>

Narystė tarptautinėse organizacijose


LBD nuo 1991 m. yra Europos biochemikų draugijų federacijos (Federation of European Biochemical Societies, FEBS) narė.

LBD yra Europos Biomedicininių Tyrimų Koalicijos (European Coalition for Biomedical Research) narė.

Konferencijos/suvažiavimai


XII-oji konferencija "Biochemijos studijoms Lietuvoje – 50 metų" 2012 m.

XI-oji konferencija "LBD 50" 2010 m.

X-asis suvažiavimas-konferencija 2008 m.

IX-asis suvažiavimas-konferencija 2006 m.

VIII-asis suvažiavimas-konferencija 2004 m.

VII-asis suvažiavimas-konferencija 2002 m.

VI-asis suvažiavimas 2000 m.

V-asis suvažiavimas 1995 m.

IV-asis suvažiavimas 1988 m.

III-asis suvažiavimas 1983 m.

II-asis suvažiavimas 1975 m.

I-asis suvažiavimas 1972 m.

Biochemijos terminų aiškinamasis žodynas

Rengiamas biochemijos lietuvių-anglų 8000 terminų aiškinamasis žodynas (rėmėjai Lietuvos Valstybinis mokslo ir studijų fondas, Lietuvos biochemikų draugija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija)

Mokslo populiarinimas

LBD dalyvauja renginių, skirtų mokslo populiarinimui visuomenėje, organizavime:

Mokslo festivalis „Pamatyk kitaip“, 2012 m. gegužės 18 d. Kaunas
Mokslo festivalis „Pamatyk kitaip“, 2011 m. gegužės 20-21 d. Vilnius
Mokslo festivalis „Pamatyk kitaip“, 2010 m. gegužės 21 d. Kaunas
Mokslo festivalis „Pamatyk kitaip“, 2009 m. gegužės 22 d. Kaunas
Mokslo festivalis „Pamatyk kitaip“, 2008 m. gegužės 23 d. Kaunas
Mokslo festivalis „Pamatyk kitaip“, 2007 m. birželio 8 d. Kaunas
Mokslo festivalis „Pamatyk kitaip“, 2006 m. gegužės 26 d. Kaunas

Mokymai

Nacionalinės moksleivių akademija

LBD nariai aktyviai dalyvauja Nacionalinės moksleivių akademijos veikloje. NMA Biochemijos ir biologijos sekcijos vadovė yra prof. Vida Mildažienė.

Neakivaizdinė jaunųjų biochemikų mokykla

Neakivaizdinė jaunųjų biochemikų mokykla (NJBM) veiklą pradėjo 1978 m. Jos pirmtaku buvo 1974 metais Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre pradėjęs dirbti biochemikų būrelis, kurio bazė buvo Biochemijos institute. Ilgą laiką mokyklos veiklą organizavo Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras, mokyklos bazė yra Biochemijos institutas. NJBM darbą remia ir Lietuvos biochemikų draugija. Mokyklos moksliniu vadovu ilgą laiką dirbo Biochemijos instituto mokslo darbuotojas dr. Gediminas Bražėnas, kuratorė - Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro LJGC Renginių organizavimo skyriaus vedėja Elvyra Kilikevičienė. Mokykloje mokosi moksleiviai iš įvairių Lietuvos mokyklų. 18-oji jaunųjų biochemikų laida mokslą baigė 2011 metais. Nuo tų metų mokyklos veiklą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Mokykloje mokymai vyksta dvejus metus. Joje mokosi 11-12 (išimties tvarka 10) klasių moksleiviai. Mokymasis susideda iš sesijų ir laikotarpio tarp sesijų. Namuose arba savo mokyklose moksleiviai atlieka individualias užduotis, laboratorinius bei mokslinius darbus, kurie vėliau analizuojami sesijų metu. Baigiamosios sesijos metu vyksta egzaminas, kurį išlaikę moksleiviai gauna mokyklos baigimo pažymėjimą. Mokslas mokykloje mokamas, mokestis nustatomas kiekvienais metais.
Mokyklos mokslinis vadovas dr. Virginija Bukelskienė, VU Biochemijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. Mokyklos vadovė Irena Pečiulienė.
Neakivaizdinėje jaunųjų biochemikų mokykloje mokomasi biochemijos, molekulinės biologijos ir genetikos bei giminingų šioms mokslo šakoms dalykų. Biochemijos instituto ir kitų Vilniaus mokslo ir mokymo institucijų mokslininkai NJBM klausytojams skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus, vadovauja individualiems moksliniams darbams. Šios mokyklos auklėtiniai yra aktyvūs Lietuvos Nacionalinio jaunųjų mokslininkų konkurso dalyviai. Jo nugalėtojai vyksta į tarptautinius moksleivių, dirbančių mokslinį darbą, forumus. Nuo 1997 m. NJBM geriausių mokslinių darbų autoriai dalyvauja tarptautiniuose moksleivių mokslinio darbo konkursuose.

LBD istorinė apžvalga

Lietuvos biochemikų draugija (LBD) - tai mokslinė draugija, vienijanti Lietuvos biochemijos, molekulinės biologijos mokslininkus, specialistus bei studentus. LBD buvo įsteigta 1960 m. Vilniuje. Nuo 1960 m. iki 1989 m. LBD veikė kaip Sąjunginės biochemikų draugijos (SBD) skyrius, nuo 1989 m. tapo savarankiška organizacija. Plačiau >>