ES SP projektas

LBD konferencijos 2014

Pradinis

Aktualijos

Veikla

Valdyba

Dokumentai

Žodynas

Kontaktai

Nuorodos

Veikla

Narystė tarptautinėse organizacijose


LBD nuo 1991 m. yra Europos biochemikų draugijų federacijos (Federation of European Biochemical Societies, FEBS) narė.

LBD yra Europos Biomedicininių Tyrimų Koalicijos (European Coalition for Biomedical Research) narė.

Konferencijos/suvažiavimai


X-asis suvažiavimas-konferencija 2008 m.

IX-asis suvažiavimas-konferencija 2006 m.

VIII-asis suvažiavimas-konferencija 2004 m.

VII-asis suvažiavimas-konferencija 2002 m.

VI-asis suvažiavimas 2000 m.

V-asis suvažiavimas 1995 m.

Penktasis LBD suvažiavimas, įvykęs 1995 11 26–27 Vilniuje Lietuvos Mokslų akademijoje, buvo pirmas savarankiškos draugijos renginys atkurtoje Nepriklausomoje Lietuvoje. Jis buvo skirtas 35-sioms LBD veiklos metinėms pažymėti. Dviejuose plenariniuose posėdžiuose aptarti 8 pranešimai, o trijose sekcijose – 67-ių autorių 34 pranešimai.

IV-asis suvažiavimas 1988 m.

III-asis suvažiavimas 1983 m.

II-asis suvažiavimas 1975 m.

I-asis suvažiavimas 1972 m.