ES SP projektas

LBD konferencijos 2014

Pradinis

Aktualijos

Veikla

Valdyba

Dokumentai

Žodynas

Kontaktai

Nuorodos

Veikla

Narystė tarptautinėse organizacijose


LBD nuo 1991 m. yra Europos biochemikų draugijų federacijos (Federation of European Biochemical Societies, FEBS) narė.

LBD yra Europos Biomedicininių Tyrimų Koalicijos (European Coalition for Biomedical Research) narė.

Konferencijos/suvažiavimai


X-asis suvažiavimas-konferencija 2008 m.

IX-asis suvažiavimas-konferencija 2006 m.

VIII-asis suvažiavimas-konferencija 2004 m.

VII-asis suvažiavimas-konferencija 2002 m.

VI-asis suvažiavimas 2000 m.

Šeštasis LBD suvažiavimas, skirtas draugijos 40-mečiui, įvyko 2000 m. spalio 26-27 dienomis. Iš 86 diskusijai pristatytų mokslinių darbų buvo išklausyti 75 moksliniai pranešimai: enzimologijos ir jos praktinio pritaikymo (14), genų funkcionavimo (8) bei ląstelės funkcionavimo molekuliniai aspektai (18) , biologinės ir patologinės biochemijos (19), augalų ir ekologinės biochemijos (13). Suvažiavimo darbai išspausdinti atskiru leidiniu: BIOLOGIJA. 2000 Nr. 2 (priedas), 335 puslapiai. Suvažiavimas išrinko naują valdybą. Jos pirmininku išrinktas Lietuvos MA akademikas prof. Juozas Kulys, o LMA narė korespondentė prof. S.Kanopkaitė išrinkta LBD garbės pirmininke.

V-asis suvažiavimas 1995 m.

IV-asis suvažiavimas 1988 m.

III-asis suvažiavimas 1983 m.

II-asis suvažiavimas 1975 m.

I-asis suvažiavimas 1972 m.