ES SP projektas

LBD konferencijos 2014

Pradinis

Aktualijos

Veikla

Valdyba

Dokumentai

Žodynas

Kontaktai

Nuorodos

Veikla

Biochemijos terminų žodynas (lietuvių-anglų k.)

A B C D E F G H J K L M N O P R S Š T U V Z Ž W X        Siūlomi nauji terminai

Biochemijos terminų aiškinamasis žodynas

Biochemija – vienas sparčiausiai besiplėtojančių mokslų. Šios srities žinias būtina papildyti ir atnaujinti kas 2-3 metai. Tarptautiniuose mokslo leidiniuose nuolat atsiranda naujų sąvokų ir terminų. Lietuviškos mokslo kalbos ir terminijos vystymąsi prieš dešimtmetį ribojo rusų kalbos prioritetas. Šiuo metu pagrindinis mokslinės informacijos srautas ateina iš angliškų leidinių. Tai lemia ne visada pateisinamą angliškų ar tarptautinių sąvokų skverbimąsi į lietuviškų mokslinių leidinių kalbą. Kita vertus, įvairių autorių išleidžiamose biochemijos mokomosiose knygose tos pačios sąvokos dažnai įvardijamos skirtingai. Nors būta bandymų biochemijos sąvokas ar terminus susisteminti (šia kryptim dirbo Lietuvos biochemikų draugijos, Kauno medicinos universiteto biochemikai, galima paminėti dr. J. Rubiko sudarytą sąrašą „Vartotini genetikos terminai“), nė viena iš šių iniciatyvų neįgavo nuoseklaus ir užbaigto darbo formos. Todėl 2000 m. LBD valdyba nutarė suburti grupę specialistų biochemijos sąvokų sąrašui parengti. Šios grupės darbo tikslas yra susisteminti biochemijos srityje vartojamą šiuolaikinę lietuvišką terminiją. Biochemijos terminų sąrašas greitai bus paskelbtas internete, kai bus baigtas terminų aprobavimas. Juo galės naudotis visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai, dėstytojai, mokslininkai, dirbantys biochemijos ir molekulinės biologijos srityje, taip pat vidurinių mokyklų mokytojai. Rengiamo žodyno paskirtis skiriasi nuo visų ankstesnių mokymo priemonių ir vadovėlių, skirtų konkrečios srities specialistams rengti. Šis žodynas bus internetinis kūrinys. Tai padės ir ateityje atnaujinti ir pildyti biochemijos terminų aprašus, suteikiant bendro pobūdžio biochemijos žinias. Taip bus skiriamas nuolatinis dėmesys šios gamtos mokslų srities lietuviškos terminijos ir mokslo kalbos priežiūrai ir vystymui. Toks kūrinys bus naudingas įvairių mokomųjų knygų ir kitos paskirties lietuviškų mokslinių tekstų rengėjams biochemijos, biomedicinos ar molekulinės biologijos klausimais, nes jame bus pateiktos glaustos žinios įvairiais šios krypties klausimais, suvienodintos svarbiausios sąvokos. Šis internetinis kūrinys bus tobulinamas ir pildomas atsižvelgiant į mokslinės visuomenės pastabas ir poreikius. Šiuo metu rengiamas apie 8000 sąvokų sąrašas su trumpais paaiškinimais.

Biochemijos terminų žodyno rengimo grupė: Grupės vadovė prof. habil. dr. Vida Mildažienė (VDU), VU darbuotojai – doc. dr. Jurgis Kadziauskas, doc. dr. Rimantas Daugelavičius, dr. Lidija Bagdonienė, dr. Danutė Labeikytė, dr. Elena Bakienė, dr. Violeta Jonušienė, dr. Aušra Sadauskaitė, KMU – doc. dr. Hiliaras Rodovičius, doc. dr. Laima Ivanovienė, habil. dr. Vida Gendvilienė, dr. Danguolė Zablockaitė, dr. Sandrita Šimonytė, Biochemijos institutas – dr. Kastis Krikštopaitis, dr. Daiva Bironaitė, dr. Regina Vidžiūnaitė. Kalbininkės: dr. Irena Bubnytė, KMU leidyklos redaktorė, VDU doc. dr. Virginija Vasiliauskienė. Kalbininkas terminologas: doc. dr. Jonas Klimavičius

REMĖJAI: Valstybinis mokslo ir studijų fondas, Lietuvos biochemikų draugija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija.