Pradinis

Naujienos

Apie projektą

Veiklos

Seminarai

Žodynas

Žmonės

Mokomoji medžiaga

Kontaktai


Lietuvos biochemiku draugija

Veikla

Biochemijos terminų žodynas (lietuvių-anglų k.)

A B C D E F G H J K L M N O P R S Š T U V Z Ž W X         Siūlomi nauji terminai

F

Lietuviškas terminas

Angliškas (lotyniškas) atitikmuo

F1, F2a1, F2a2, F2b, F2c, F3

F1, F2a1, F2a2, F2b, F2c, F3

F420

F420

F430

F430

°F

°F

F+

F+

FA

FA

Fab fragmentas

Fab fragment

F(ab’)2 fragmentas

F(ab’)2 fragment

FABP

FABP

F ląstelės

F cell

F1-ATPazė

F1-ATPase

F1-CF0

F1-CF0

Fabrio liga

Fabry’s disease

FACIT

FACIT

FACS

FACS

FAD

FAD

FADH2

FADH2

Fagai

phage, bacteriophage

Fagas liambda

Phage lambda

Fagas T4

Phage T4

Fagemidė

phagemid

Faginė biblioteka

Phage display library

Faginė indukcija

Phage induction

Faginis imunitetas

Phage immunity

Faginis tipavimas

Phage typing

Fagocitai

phagocytes

Fagocitozė

phagocytosis

Fagolizosoma

Phagolysosome

Fagosoma

Phagosome

Fagoterapija

phagotherapy

F-aktinas

F-actin

Faktoriai I- XIII , faktorius Va ir t.t.

factors I- XIII , Va i.e.

Faktorius

factor

Faktorius B

factor B

Faktorius D

factor D

Faktorius F

factor F

Faktorius F430

factor F430

Faktorius G

factor G

Faktorius IF

factor IF

Faktorius R

factor R

Faktorius S

factor S

Faktorius T

factor T

Fakultatyvinis

facultative

Fakultatyvinis aerobas

facultative aerobe

Fakultatyvinis anaerobas

facultative anaerobe

Faloidinas

Phalloidin

Falopijaus vamzdeliai

Fallopian tube

Falotoksinas

phallotoxin

Fankoni sindromas

Fanconi syndrome

Faradas, F

Farad, abbr.:F

Faradėjaus efektas

Faraday effect

Faradėjaus konstanta

Faraday constant, abbr.:F

Faradėjinė srovė

Faradaic current

Faradėjinis elektrodinis procesas

Faradaic electrode process

Faradėjus, Faradėjaus skaičius

faraday, Faraday number

Farberio liga

Farber’s disease

Farenheito temperatūros skalė

Fahrenheit temperature scale

Farmacija

pharmacy

Farmakodinamika

Pharmacodynamics

Farmakogenetika

Pharmacogenetics

Farmakokinetika

Pharmacokinetics

Farmakologija

pharmacology

Farmakopėja

Pharmacopoeia, pharmacopeia

Farmakoterapija

Pharmacotheraphy

Farnezilas

farnesyl

Farnezilpirofosfatas

farnesyl pyrophosphate

Farneziltransferazė

farnesyltransferase

Farnezolis

farnesol

Farnochinonas

Farnoquinone

Faro testas

Farr test

Fasciklinas

fasciclin

Fascinas

fascin

FASTA arba FASIN

FASTA or FASIN

Fatalinė paveldima nemiga

fatal familial insomnia

Favizmas

favism

Fazeolinas

Phaseollin,phaseolin

Fazinio perėjimo temperatūra

Transition temperature,Tc

Fazių kontrastinė mikroskopija, fazinė mikroskopija

Phase-contrast microscopy, phase microscopy

Fazių taisyklė

Phase rule

Fazmidė

Phasmid

FBP

FBP

Fc fragmentas

Fc fragment

Fc’ fragmentas

Fc’ fragment

Fc receptoriai

Fc receptor

FCCP

FCCP

FCS

FCS

Fd

Fd

Fd fragmentas

Fd fragment

Fd540

Fd540

Fd590

Fd590

FDNB

FDNB

FDP

FDP

FdU

FdU

FdUrd

FdUrd

Fe

Fe

Fe(II)

Fe(II)

Fe(III)

Fe(III)

Febrifuginas

Febrifugine

FEBS

FEBS

Felingo tirpalas

Fehling solution

FEMS

FEMS

Fenaminas

amphetamine

Fenas

Phene

Fenazino metasulfatas

Phenazine methosulfate

Fenciklidinas

Phencyclidine

Fenelzinas

Phenelzine

Fenilacetaldehid dehidrogenazė

Phenylacetaldehyde dehydrogenase

L-fenilalanin amonio-liazė

L-phenylalanine ammonia-lyase

Fenilalanin-4-monoksigenazė

Phenylalanine 4-monoxygenase

Fenilalaninas, Phe, F

Phenylalanine, Phe, F

Fenilas

Phenyl, Ph

Fenileprinas

Phenyleprine

Fenilhidrazonas

Phenylhydrazone

Fenilinas

fenilin

Fenilizotiocianatas

phenyl isothiocyanate

Fenilketonurija

phenylketonurias

Fenilmetilsulfonilfloridas

Phenylmethylsulfonyl fluoride, phenylmethanesulfonil fluoride: Abbr.PMSF

Fenilozazonas

Phenylosasone

Fenilpiruvat dekarboksilazė

Phenylpyruvate decarboxylase

Fenoksi-

Phenoxy

Fenoksidas

Phenoxyde

Fenolazė

Phenolase

Fenolftaleinas

Phenolphthalein

Fenolio raudonasis

Phenol Red

Fenolis

Phenol

Fenomas

Phenome

Fenotiazinas

Phenothiazine

Fenotipas

Phenotype

Fentolaminas

Phentolamine

Feo+

Phaeo+, pheo+

Feochromacitoma

Pheochromocytoma, phaeochromocytoma

Feofarnezinas

Phaeofarnesin, pheofarnesin

Feofitinas

Pheophytin

Feoforbidas

Pheophorbide

Feredoksinai, Fd

Ferredoxins, Fd

Fereirinas

Ferreirin

Ferichromas

Ferrichrome

Fericitochromas

Ferricytochrome

Ferihemoglobinas

Ferrihemoglobin

Ferimicinas

Ferrimycin

Ferimioglobinas

ferrimyoglobin

Ferioksaminai

Ferrioxamines

Feritinas

Ferritin

Fermentacija

fermentation

Fermentacijos produktai

Fermentation products

Fermentacijos technologijos

Fermentation techniques, microbial production techniques

Fermentai

Enzyme

Fermentatoriai

Fermentors

Fermentinė analizė

Enzymatic analysis

Fermentinė membrana

Enzyme membrane, enzyme electrodes

Fermentinis kompleksas

Enzyme complex, multienzyme complex

Fermentinis specifiškumas

enzyme specificity

Fermentopatijos

Enzymopathies

Fermento-substrato kompleksas, ES

Enzyme-substrate complex abbr.:ES

Fermentų aktyvacija

Enzyme activation

Fermentų aktyvumo vienetas

Enzyme unit

Fermentų analogai

Enzyme analogs

Fermentų diferenciacija

Enzyme differentiation

Fermentų efektoriai

Enzyme effectors

Fermentų elektrodas

Enzyme electrode

Fermentų grafikas

Enzyme graph, enzyme network

Fermentų imunodetekcija

Enzyme immunodetection assay

Fermento formos

Enzyme species, intermediates

Fermentų indukcija

Enzyme induction

Fermentų inžinerija

enzyme engineering, enzyme technology

Fermentų izomerizacija

Enzyme isomerization

Fermentų kinetika

enzyme kinetics

Fermentų kinetiniai rodikliai

Enzyme kinetic parameters, enzyme parameters

Fermentų klasifikacija

Enzyme classification

Fermentų konvertavimas

Enzyme interconversion

Fermentų kovalentinė modifikacija

covalent modification of enzymes, enzyme modulation, enzyme interconversion

Fermentų moduliacija

Enzyme modulation

Fermentų represija

Enzyme repression

Fermentų rodikliai

Enzyme parameters

Feromonai

pheromone

Feromonų receptorius

Pheromone receptor

Feromonus surišantys baltymai

Pheromone-binding protein

α-Fetobaltymas

α-Phetoprotein

Feromonai

Pheromones

Feromonus-surišantis baltymas

Pheromone-binding prote

Fervenulinas

Fervenulin

Fe-S-baltymas

Fe-S-protein

FGAR

FGAR

Fibrilė

Fibrilla

Fibriliniai baltymai

Fibrous proteins

Fibrinas

Fibrin

Fibrinogenas

Fibrinogen

Fibrinolizė

Fibrinolysis

Fibrinolizinas

Fibrinolysin

Fibrinopeptidai

Fibrinopeptides

Fibroblastai

Fibroblast

Fibroblastų augimo faktorius, FAF

Fibroblast growth factor, FGF

Fibroblastų augimo faktoriaus receptorius, FAFR

Fibroblast growth factor receptor, FGFR

Fibroinas

Fibroin

Fibronektinai

Fibronectins

Fibulinas

Fibulin

Fikainas, ficinas

Ficain, ficin

Fikolinas

Ficolin

Fikolis

Ficoll

Fikotoksinas

Phycotoxin

Filagrinas

Filaggrin

Filaminas

Filamin

Filogenezė

Phylogenesis

Fimbrinas

Fimbrin

Fisetinas

Fisetin

Fitoaleksinai, fitocidai, streso junginiai

Phytoalexins, phytocides, stress compound

Fitochemija , augalų chemija

stress compound, plant chemistry

Fitochromas

Phytochrome

Fitoglikogenas

Phytoglycogen

Fitohormonai, augalų hormonai

Phytohormones, plant hormones

Fitotoksinas

Phytotoxin

Flagelinas

Flagellin

Flavanas

Flavan

Flavan-3,4-diolis

Flavan-3,4-diol

Flavanonas

Flavanone

Flavinas

Flavin

Flavino adenino dinukleotidas, FAD, riboflavino adenozino difosfatas

Flavin adenine dinucleotide, FAD, riboflavine adenosine diphosphate

Flavino fermentai, Flavoproteinai

Flavin enzymes, flavoproteins

Flavino mononukleotidas, FMN, riboflavin 5'-fosfatas

Flavin mononukleotide, FMN, riboflavin 5'-phosphate

Flavininiai nukleotidai

Flavin nucleotides

Flavodoksinai

Flavodoxins

Flavonas

Flavone

Flavonoidai

Flavonoids

Flavonolis

Flavonol

Flavoproteinai

Flavoproteins

Floretinas

Phloretin

Florizinas

Phlorizin

Florogliucinolis

Phloroglucinol

Fluoksetinas

Fluoxetin

Fluoracto rūgštis

Fluoroacetic acid

Fluoravimas

Fluoridation

Fluorcitrinų rūgštis

Fluorocitric acid

Fluordeoksiuridinas

Fluorodeoxyuridine

Fluordinitrobenzenas

Fluorodinitrobenzene

Fluorenilmetoksikarbonil

Fluorenylmethoxycarbonyl

Fluorescaminas

Fluorescamine

Fluoresceinas

Fluorescein

Fluorescencija

Fluorescence

Fluorescencija-aktyvintų ląstelių rūšiuoklė

Fluorescence-activated cell sorter

Fluorescencijos depoliarizacija

Fluorescence depolarization

Fluorescencijos energijos pernaša

Fluorescence energy transfer

Fluorescencijos gesinimas

Fluorescence queching

Fluorescencijos perskirstymas po fotoblyškinimo

Fluorescence redistribution after photobleaching

Fluorescencijos spektrofotometrija

Fluorescence spectrophotometry

Fluorescencijos sustiprinimas

Fluorescence enhancement

Fluorescencinė antikūnų technika

Fluorescence antibody technique

Fluorescencinė in situ hibridizacija

Fluorescence in situ hybridization

Fluorescencinė mikroskopija

Fluorescence microscopy

Fluorescenciniai imunocheminiai tyrimai

Fluorescence immunoassay

Fluorescencinis zondas

Fluorescent probe

Fluoridas, F-

Fluoride, F-

Fluorimetrija

Fluorimetry

Fluorochromas

Fluorochrom

Fluoroforas

Fluorofor

Fluorogenas

Fluorogen

Fluorogeninis

Fluorogenic

Fluoruracilas

Fluoruracil

Flurenolis

Flurenol

fMet

fMet

FMN adenililtransferazė

FMN adenylyltransferase

FMN

FMN

FMNH2

FMNH2

Fmoc

Fmoc

FMOC

FMOC

FMS

FMS

Fodrinas

Fodrin

Folatas

Folate

Folatas-H2

Folate-H2

Folatas-H4

Folate-H4

Folatų kofermentai

Folate coenzymes

Foliberinas

Folliberin

Folikulas

Follicle

Folikulinė fazė

Follicular phase

Folikulus skatinantįjį hormoną išskiriantis veiksnys

Follicle-stimulating-hormone releasing factor

Folikulus skatinantis hormonas

Follicle stimulating hormone

Folin-Ciocalteeau reagentas

Folin-Ciocalteeau reagent

Folininė rūgštis

Folinic acid

Folin-Lowry metodas

Folin-Lowry method

Folino reakcija

Folin reaction

Folin-Wu reagentas

Folin Wu reagent

Folio rūgščių darinys

Folic acid conjugate

Folio rūgšties reduktazė

Folic acid reductase

Folio rūgštis

Folic acid

Folipsinas

Follipsin

Folistatinas

Follistatin

Folitropinas

Follitropin

Folsh-Lee baltymai

Folsh-Lee proteins

Folsh metodas

Folsh method

Fomecinas

Fomecin

For

For

Forbeso liga

Forbes' disease

Forbolas

Phorbol

Forbolo esteriai

Phorbol esters

Formaldehidas

Formaldehyde

Formaldehido dehidrogenazė

Formaldehyde dehydrogenase,

Formaldehido dismutazė

Formaldehyde dismutase

Formaldehido transketolazė

Formaldehyde transketolase

Formalinas

Formalin

Formazanas

Formazan

Formiatas

Formate

Formiato-dihidrofolato ligazė

Formate-dihydrofolate ligase

Formiato-tetrahidrofolato ligazė

Formate-tetrahydrofolate ligase

Formicinai

Formycins

Formil

Formyl

Formilinti

Formylate

Formilmetionil-tRNR

Formylmethionyl-tRNA

Formilmetionino deformilazė

Formylmethionine deformylase

5-formiltetrahidrofolato ciklo ligazė

5-formyltetrahydrofolate cycle ligase

Formiltetrahidrofolato sintetazė

Formyltetrahydrofolate synthetase

N10-Formiltetrahidrofolio rūgštis

N10-Formyltetrahydrofolic acid

Formiminglutamatas

Formiminoglutamate

5- formimintetrahidrofolatas

5-Formiminotetrahydrofolate

Forminas

Formin

Forminiai kraujo elementai

Formed elements of the blood

Formononetinas

Formononetin

Forskolinas

Forskolin

Forsmano antigenas

Forssman antigen

Forsmano antikūnas

Forssman antibody

FOS

FOS

Fosfagenai

Phosphagens

Fosfatazės

Phosphomonoesterases

Fosfatazę slopinantis baltymas

Phosphatase inhibitor protein

Fosfatemija

Phosphatemia

Fosfatidatas

Phosphatidate

Fosfatidato citidiltransferazė

Phosphatidate cytidyltransferase

Fosfatidato fosfatazė

Phosphatidate phosphatase

Fosfatidazės

Phosphatidases

Fosfatidilcholinai

Phosphatidylcholines

Fosfatidilcholindolicholo O-aciltransferasė

Phosphatidylcholindolichole O-acyltransferase

Fosfatidilcholino desaturazė

Phosphatidyl desaturase

Fosfatidilcholinsterol O-aciltransferasė

Phosphatidilcholine-sterol O-aciltransferase

Fosfatidiletanolaminas

Phosphatidylethanolamine

Fosfatidilinozitolis

Phosphatidylinositol

Fosfatidilinozitolio 4,5-difosfatas

Phosphatidylinositol-4,5-bifosphate

Fosfatidilinozitolio 4,5-difosfato fosfodiesterazė

1-Phosphatidylinositol-4,5-bifosphate phosphodiesterase

Fosfatidilinozitolio ciklas

Phosphatidylinositol cycle

Fosfatidilinozitolio glikano baltymai

Phosphatidylinositol glycan protein

1-Fosfatidilinozitolio 3-kinazė

1-Phosphatidylinositol 3-kinase

1-Fosfatidilinozitolio 4-kinazė

1-Phosphatidylinositol 4-kinase

Fosfatidilinozitolio 3-fosfatazė

Phosphatidylinositol 3-phosphatase

Fosfatidilinozitolio 4-fosfatas

Phosphatidylinositol 4-phosphate

1-Fosfatidilinozitolio 4-fosfato kinazė

1-Phosphatidylinositol 4-phosphate kinase

1-Fosfatidilinozitolio fosfodiesterazė

1-Phosphatidylinositol phosphodiesterase

Fosfatidilinozitolio sintazė

Phosphatidylinositol synthase

Fosfatidilserinas

Phosphatidylserine

Fosfatidilserino dekarboksilazė

Phosphatidylserine decarboxylase

Fosfatidinė rūgštis

Phosphatic acid

Fosfoadenozino fosfosulfatas

Phosphoadenosine phosphosulfate

Fosfobaltymai

Phosphoproteins

Fosfobaltymų fosfatazė

 Phosphoprotein phosphatase

Fosfodiesterazės

Phosphodiesterases

Fosfodiesterazė I

Phosphodiesterase I

Fosfodiesterazė II

Phosphodiesterase II

Fosfodiesteriai

Phoshodiesters

Fosfofruktokinazė

Phosphofructokinase

Fosfogenas

Phosphogene

Fosfoglicerolio rūgštys

Phosphoglyceric acids

Fosfokreatinas

Phosphocreatine

Fosfolipazės, fosfatidazės

Phospholipases, phosphatidases

Fosfolipidų pernašos baltymai

Phospholipid transfer proteins

Fosfonomicinas

Phosphonomycin

Fosfonopeptidas

Phosphonopeptide

Fosfopentozių ciklas

Phosphopentose cycle

Fosfopiruvatkinazė

Phosphopyruvate kinase

Fosforamidatai

Phosphoramidate

Fosforamidonas

Phosphoramidone

Fosforamiditas

Phosphoramidite

Fosforas

Phosphorus

Fosforas-31

Phosphorus-31

Fosforas-32

Phosphorus-32

Fosforas-33

Phosphorus-33

Fosforescencija

Phosphorescence

Fosforescencijos spektrofotometrija

Phosphorescence spectrophotometry

Fosforiboizomerazė

Phosphoriboisomerase

5-fosfo (-α-D-) ribozil-1-difosfatas

5-phospho (-α-D-) ribosyl 1-diphosphate

5-fosforibozil-1- dirofosfatas

5-phosphoribosyl 1-pyrophosphate

5-fosforibozilaminas

5-phosphoribosylamine

Fosforibozilamin
imidazolo karboksiamido formiltransferase

Phosphoribosylaminoimidazolecarboxamide formyl transferase

Fosforibozilamin-glicino ligazė

Phosphoribosylamine-glycine ligase

Fosforibozilaminimidazolsukcinkarboksiamido sintazė

Phosphoribosylaminoimidazole succine carboxamide synthase

Fosforibozilformilglicinamidino ciklo ligazė

Phosphoribosylformylglycinamidine cyclo-ligase

Fosforibozilformilglicinamidino sintazė

Phosphoribosylformylglycinamidine synthase

Fosforibozilglicinamido formiltransferazė

Phosphoribosylglycinamide formyltransferase

Fosforibozildiortofosfato sintetazė

Phosphoribosyl pyrophosphate synhetase

Fosforiboziltransferazė

Phosphoribosyltransferase

Fosforilazės fosfatazė

Phosphorylase phosphatase

Fosforilazės kinazė

Phosphorylase kinase

Fosforilcholino transferazė

Phosphorylcholine transferase

Fosforilcholino-glicerido transferazė

Phosphorylcholine-glyceride transferase

Fosforiletanolamino transferazė

Phosphorylethanolamine transferase

Fosforilinimas

Phosphorylation

Fosforimetrija

Phosphorimetry

Fosforinas

Phosphoryn

Fosforo deguonies santykis

Phosphorus:oxygen ratio

Fosforolitinis

Phosphorolytic

Fosforolizė

Phosphorolysis

Fosfoserinas

Phosphoserine

3-fosfošikimato 1-karboksiviniltransferazė

3-Phosphoschimate 1-carboxyvinyltransferase

Fosfotirozinas

Phosphotyrosine

Fosfotransferazės

Phosphotransferases

Fosfotreoninas

Phosphothreonine

Fosfotriesteris

Phosphotriester

Fosfovitinas

Phosphovitin

Fot

Phot

Fotoaktyvinti

Photoactivate

Fotoaktyvus

Photoactive

Fotoautotrofas

Photoautotroph

Fotobaltymai

Photoproteins

Fotobiochemija

Photobiochemistry

Fotobiologija

Photobiology

Fotoblyškinimas

Photobleaching

Fotochemija

Photochemistry

Fotocheminės reakcijos

Photochemical reaction

Fotochromija

Photochromism

Fotodensitometras

Photodensitometer

Fotodisocijacija

Photodissociation

Fotografinė emulsija

Photographic emulsion

Fotoelektronas

Photoelectron

Fotoelektroninė mikrografija

Photoelectron micrograph

Fotoelektroninė mikroskopija

Photoelectron microscopy

Fotoemisija(sklaida)

Photoemission

Fotoinaktyvininimas

Photoinactivation

Fotoslopinimas

Photoinhibition

Fotojonizavimas

Photoionization

Fotokatalizė

Photokatalizė

Fotokinezė

Photokinesis

Fotokvėpavimas

Photorespiration

Fotolabilus

Photolabile

Fotolaidumas

Photoconductive

Fotoliumenescencija

Photoluminescence

Fotonas

Photon

Fotonų skaitiklis

Photon counter

Fotopažaida

Photodamage

Fotosensibilizatoriai

Photosensitizing agents

Fotosensibilizuota navikų terapija

Photosensitized tumour therapy

Fotosintezė

Photosynthesis

Fotosintezuojančios bakterijos

Photosynthetic bacteria

Fotosistemos

Photosystems

Fototrūkinėjimas

Photonicking

Fotooksidinti

Photooxidize

Fotoperiodas

Photoperiod

Fotoperiodiškumas

Photoperiodism

Fotoforas

Photophore

Fotopolimerinti

Photopolymerise

Fotoreaktyvacija

Photoreactivation

Fotoreceptorius

Photoreceptor

F6P

F6P

F-pilius

F-pilus

F plazmidė, F veiksnys

F plasmid, F factor

F' plazmidė, F' veiksnys

 F' plasmid, F' factor

Fruktanai

Fructans

b-Fruktofuranozidazė

b-Fructofuranosidase

D-Fruktozė

D-Fructose

Fruktozės 1,6-difosfatas

Fructose 1,6-diphosphate

Fruktozės 2,6-difosfatas

Fructose 2,6-diphosphate

Fruktozės difosfato aldolazė

Fructose diphosphate aldolase

Fruktozės 6-fosfatas

Fructose 6-phosphate

Fruktozės netoleravimas

Fructose intolerance

Fruktozurija

Fructosuria

FSH žr. folikulus stimuliuojantis hormonas

FSH

F-tipo ATPazės

F-type ATPases

Fugu nuodai žr. tetrodotoksinas

Fugu poison

Fukoksantinas

Fucoxanthin

Fukosterolis

Fucosterol

L-Fukozė, 6-deoksi-L-galaktozė

L-Fucose, 6-deoxy-L-galactose

Fukozidozė

Fucosidosis

Fumarazė, fumarato hidratazė

Fumarase, fumarate hydratase

Fumaro rūgštis

Fumaric acid

Fumigatinas

Fumigatin

Funtumia alkaloidai

Funtumia alkaloids

Furanozės

Furanoses

Futilinis ciklas

Futile cycle

Fuzelis

Fusel oil

Fuzido rūgštis

Fusidic acid

Fuzikokcinas

Fusicoccin