Pradinis

Naujienos

Apie projektą

Veiklos

Seminarai

Žodynas

Žmonės

Mokomoji medžiaga

Kontaktai


Lietuvos biochemiku draugija

Veikla

Biochemijos terminų žodynas (lietuvių-anglų k.)

A B C D E F G H J K L M N O P R S Š T U V Z Ž W X         Siūlomi nauji terminai

R

Lietuviškas terminas

Angliškas (lotyniškas) atitikmuo

Rab baltymas

Rab protein

rabdovirusai

rhabdoviridae, rhabdovirus

rabfilinas

rabphilin

Rac baltymų kinazė, Akt, baltymų kinazė B, PKB

Rac protein kinase, Akt, protein kinase B, PKB

RACE

RACE (rapid amplification of cDNA ends)

racemazė

racemase

radikalas

radical

radikalų gaudyklė

radical scavanger

radiksinas

radixin

radioaktyvusis žymuo

radioactive label, radioactive tracer

radioanglis

radiocarbon

radiobiologija, radiacijos biologija

radiobiology, radiation biology

radiochemija

radiochemistry

radiografija

radiography

radioimuninė analizė, RIA

radioimmunoassay, RIA

radioimuninė sorbento analizė, RIST

radioimmunosorbent assay, RIST

radioligandas

radioligand

radiolizė

radiolysis

radiomimetikas

radiomimetic

radiomorfozė

radiomorphosis

Raf baltymas

RAF protein

rafanatinas

raphanatin

rafidas

raphid

rafinozė, melitozė

raffinose, melitose

RAIDD

RAIDD

raloksifenas

raloxifene

Ramachandrano grafikas, konformacijos žemėlapis

Ramachandran plot, conformational map

Ramano sklaida, kombinacinė sklaida

Raman scattering, combination scattering

Ramano spektroskopija, kombinacinės sklaidos spektroskopija

Raman scattering, combination scattering

L ramnozaminas

L-rhamnosamine

L ramnozė, Rha

L-rhamnose, Rha

L ramnozės izomerazė

L-rhamnose isomerase

ramnuliozė

rhamnulose

ran GTPazė

Ran GTPase

ranitidinas

ranitidine

RANTES, mažasis indukuojamasis citokinas A5

RANTES (regulated upon activation), small inducible cytokine A5

randainolis

randainol

ranunkulio rūgštis

ranunculeic acid

rapamicinas

rapamycin

rapanonas

rapanone

rapsinas

rapsyn

rapsų aliejus

rapeseed oil

Rapoporto ir Luerbingo gretšakė

Rapoport-Luerbing shunt

RAR

RAR

RARE

RARE

ras baltymai

ras proteins

RASA

RASA

raudonasis kritimas

red drop

raudonasis potvynis

red tide

rauvolfijos alkaloidai

Rauwolfia alkaloids

Rb

Rb

RCC1

RCC1

Rd

Rd

rDNR

rDNA

RE

RE, response element

reagentas

reagent

reaginas

reagin

reakcijos centras

reaction center

reakcijos greičio konstanta

reaction rate constant

reakcijos greitis

rate of reaction

reakcijos kinetika

reaction kinetics

reaktyvusis deguonis

reactive oxygen

rearangazė

rearrangase

RecA

RecA

RecB

RecB

RecBC

RecBC

RecBCD

RecBCD

RecC

RecC

recDNR

recDNR

receptorinė baltymų tirozino fosfatazė, RPTP

receptor protein tyrosine phosphatase, RPTP

receptorinė endocitozė

receptor-mediated endocytosis

receptorinė genų pernaša

receptor-mediated gene transfer

receptoriaus taisa

receptor editing

receptorinė guanililo ciklazė

receptor guanylyl cyclase

receptorinės tirozino kinazės, RTK

receptor tyrosine kinases, RTKs

receptorinė tirozino fosfatazė

receptor tyrosine phosphatase

receptorinė serino ir treonino kinazė

receptor serine/threonine kinase

receptorius

receptor

receptorių ardantis fermentas

receptor-degrading enzyme

receptoriaus ir efektoriaus kompleksas

receptor-effector complex

receptorių sąveika

receptor crosstalk

RecJ

RecJ

Rec-mutantas

Rec-mutant

redoksinas

redoxin

redokso pora

redox couple

redokso potencialas, ntk.

redox potential

redokso pusiausvyra, ntk.

redox balance

redokso reakcija, ntk.

redox reaction

redukcija

reduction

redukcinis alkilinimas

reductive alkylation

redukcinis aminimas

reductive amination

redukcinis metilinimas

reductive methylation

redukcinis dalijimasis

reductive division

reduktazės

reductases

redukcinis karboksirūgščių ciklas, redukcinis citrato ciklas

reductive carboxylic acid cycle, reductive citrate cycle

redukcinis pentozių fosfatų ciklas

reductive pentose phosphate cycle

redukuojantysis galas

reducing end

redukuojantieji sacharidai

reducing sugars

Refsumo liga, arba fitano rūgšties kaupimo liga

Refsum’s disease, or Phytanic acid storage disease

regukalcinas

regucalcin

reguliacinė seka

regulatory sequence

reguliacinis centras

regulatory site

reguliacinis fermentas

regulatory enzyme

reguliacinis subvienetas

regulatory subunit

reguliacinis genas

regulator gene

regulonas

regulon

Reichsteino medžiagos F, H, M, Q, S

Reichstein’s substances F, H, M, Q, S

reinas

rhein

rekombinacija, genetinė rekombinacija

recombination, genetic recombination

rekombinacinė DNR technologija, genų inžinerija

recombinant DNR technology, genetic engineering

rekombinacinė DNR, recDNR

recombinant DNR, recDNA.

rekombinacinis baltymas

recombinant protein

rekombinacinis klonas

recombinant clone

rekombinazė

recombinase

REL

REL

relaksacinis baltymas

relaxation protein

relaksinas

relaxin

renatūravimas

renaturation

Reneto fermentas, reninas, chimozinas

Rennet enzyme, rennin, chymosin

reninas, angiotenziną sintetinantis fermentas, angiotenzinogenazė

renin, angiotensin-forming enzyme, angiotensinogenase

renino ir angiotenzino sistema, RAS

renin-angiotensin system, RAS

renninas

rennin

reovirusai

reovirus

RepA

RepA

reparacijos fermentai

repair enzymes

replikacija

replication

replikacijos klaidos mutacija

replication-error mutation

replikacijos kompleksas, replizoma

replication complex, replisome

replikacijos vieta

replication site

replikacijos šakutė

replication fork

replikacinė forma, santr. RF

replicative form, abbr. RF

replikazė

replicase

replikonas

replikon

replitazė

replitase

replizoma

replisome

represija

repression

represorius

repressor

rezilinas

resilin

rezinoidai

resinoids

rezinoliai

resinols

rezinotaninai

resinotanins

respirometras

respirometer

restinas, citoplazminis jungtuko baltymas-170a-2, santr. CLIP-170

restin, cytoplasmic linker protein-170a-2, CLIP-170

restrikcijos endonukleazė, restrikcijos fermentas, restrikcijos nukleazė, restriktazė

restriction endonuclease, restriction nuclease, restriction enzyme, restrictase

restrikcijos atkarpa

 restriction fragment

restrikcijos fermentas

restriction enzyme

restrikcijos nukleazė

restriction nuclease

restriktazė

restrictase

restrikcijos fragmento ilgio polimorfizmas

restriction fragment length polymorphism

restriktocinas

restrictocin

resveratrolis

resveratrol

RET

RET

retieji nukleorūgščių sandai, neįprastieji nukleorūgščių sandai, minoriniai nukleorūgščių sandai

rare nucleic acid components, unusual nucleic acid components, minor nucleic acid components

retikulokalbinas

reticulocalbin

retikulocitas

reticulocite

retikulinas

reticuline

retinaldehidas

retinaldehyde

retinalis, retinaldehidas, retinenas, vitamino A aldehidas

retinal, retinalaldehyde, retinene, vitamin A aldehyde

retinalio izomerazė, trans-retinalio 11-cis-trans-izomerazė, retineno izomerazė

retinal isomerase, trans-retinal 11-cis-trans-isomerase, retinene isomerase

retineno izomerazė

retinene isomerase

retinenas

retinene

retinoblastoma

retinoblastoma

retinoblastomos baltymas, santr. pRb, Rb

retinoblastoma protein, abbr. pRB, Rb

retino rūgštis, tretinoinas, vitamino A rūgštis

retinoic acid, tretinoin, vitamin A acid

retino rūgšties receptoriai

retinoic acid receptors

retinoidai

retinoids

retinolis, vitaminas A, vitaminas A1, vitamino A (arba A1) alkoholis, akseroftolis, akserolis

retinol, vitamin A, vitamin A1, vitamin A (or A1) alcohol, axerophtol, axerol

retroendocitozė

retoendocytosis

retrogenas

retrogene

retronecinas

retronecine

retropepsinas

retropepsin

retropozonas, retrotranspozonas

retropozon, retrotransposone

retrotranspozonas

retrotansposon

retrovaldymas

retroregulation

retrovirusas, ribodeoksivirusas, RNR-DNR virusas

retrovirus, ribodeoxyvirus, RNA-DNA virus

revertazė, atvirkštinė transkriptazė, nuo RNR priklausoma DNR polimerazė

revertase

rezerpinas

reserpine

rezinatas

resinate

rezus veiksnys, Rh veiksnys

Rhesus factor, Rh factor

Rf reikšmė

Rf value

Rh-veiksnys

Rh-factor

Rha

Rha

Rho baltymas, Rho veiksnys

Rho protein, Rho factor

Rho veiksnys

Rho factor

Rib

Rib

ribitolis

ribitol

ribitolio teicho rūgštis

ribitol teichoic acid

ribocharinas

ribocharin

ribodeoksivirusas

ribodeoxyvirus

riboflavino adenozino difosfatas

riboflavin-adenosine-diphosphate

riboflavino 5’-fosfatas

riboflavin 5’ phosphate

riboflavinas, vitaminas B2, laktoflavinas, hepatoflavinas, ovoflavinas, uroflavinas, vitaminas G, vitaminas H

riboflavin, vitamin B2, lactoflavin, hepatoflavin, ovoflavin, uroflavin, vitamin G, vitamin H

ribonukleazė, RNazė

ribonuclease, RNase

ribonukleazė I, ribonukleazė, ribonukleazė A, kasos ribonukleazė

ribonuclease I, ribonuclease, ribonuclease A, pancreas ribonuclease

ribonukleazė II, egzoribonukleazė II

ribonuclease II, exoribonuklease II

ribonukleazė III, RNazė O, RNazė D

ribonuclease III, RNase O, RNase D

ribonukleazė IV, endoribonukleazė IV, poli(A)-savitoji ribonukleazė

ribonuclease IV, endoribonuclease IV, poly(A)-specific ribonuclease

 ribonukleazė V, endoribonukleazė V

ribonuclease V, endoribonuclease V

ribonukleazė IX

ribonuclease IX

ribonukleazė alfa

ribonuclease alfa

ribonukleazė F

ribonuclease F

ribonukleazė H, endoribonukleazė H, veršiuko užkrūčio liaukos ribonukleazė

ribonuclease H, endoribonuclease H, calf thymus endoribonuclease

ribonukleazė M5, 5S rRNR brendimo nukleazė

ribonuclease M5, 5S rRNR maturation nuclease

ribonukleazė N1

ribonuclease N1

ribonukleazė N2

ribonuclease N2

ribonukleazė P, RNazė P

ribonuclease P, RNase P

ribonukleazė P4

ribonuclease P4

ribonukleazė poli(U) savitoji

ribonuclease poly(U)-specific

ribonukleazė T1, ribonukleazė N2, ribonukleazė N1, Aspergyllus oryzae ribonukleazė, guaniloribonukleazė

ribonuclease T1, ribonuclease N1, ribonuclease N2, Aspergyllus oryzae ribonuclease, guanyloribonuclease

ribonukleazė T2, ribonukleazė II

ribonuclease T2, ribonuclease II

ribonukleazė U2

ribonuclease U2

RNazė O

RNase O

RNazė D

RNase D

RNazė P

RNase P

Rib

Rib

ribonukleorūgštis, santr. RNR

ribonucleic acid, RNA

ribonukleotidai, santr. RNP

ribonucleotides, abbr. RNP

ribonukleotidas

ribonucleotide

ribonukleozidas

ribonucleoside

ribonukleozidų difosfatų reduktazė

ribonucleotide reductase

ribosomas slopinantis baltymas, santr. RIP

ribosome-inactivating protein, abbr. RIP

ribosominė DNR, santr. rDNA

ribosomal DNA, abbr. rDNA

ribosominė RNR, santr. rRNR

ribosomal RNA, abbr. rRNR

ribosominiai baltymai, r-baltymai

ribosomal proteins. r-proteins

ribosomos, monosomos

ribosomes, monosomes

ribosomų reciklinimo veiksnys, santr. RRF, ribosomas atskiriantis veiksnys

ribosome recycling factor, abbr. RRF, ribosome releasing factor

ribotidai

ribotides

ribotimidilo rūgštis

ribothymidylic acid

ribotiminas, riboziltiminas

ribothymine, ribosylthymine

ribotimino fosfatas, riboziltimino fosfatas

ribothymine phosphate, ribosylthymine phosphate

ribotimino monofosfatas, ribotimidino monofosfatas, riboziltimino monofosfatas

ribothymine monophosphate, ribothymidine monophosphate, ribosylthymine monophosphate

ribotimidino 5¢-fosfatas, riboziltimino 5¢-fosfatas, ribotimino 5¢-fosfatas, 5¢-ribotimidilo rūgštis

ribothymidine 5¢- phosphate, ribosylthymine 5¢-phosphate, ribothymine 5¢-phosphate, 5¢-ribothymidilic acid

ribotimidino monofosfatas

ribotimidinas, riboziltiminas

Ribothymidine, ribosylthymine

ribovirusas

ribovirus

riboziltimidinas

ribosylthymidine

riboziltimino monofosfatas

ribosylthymine monophosphate

D ribozė, simb. Rib

D-ribose, symbol Rib

ribozės fosfatai

ribose phosphates

ribozės 5-fosfato epimerazė, D-ribozės-5-fosfato ketol-izomerazė, fosfopento-izomerazė, fosforiboizomerazė

ribose-5-phosphate epimerase, D-ribose-5-phosphate ketol-isomerase, phosphopentoisomerase, phosphoriboisomerase

ribozės fosfato pirofosfokinazė, fosforibozilpirofosfato sintetazė, santr. PRS

ribose-phosphate pyrophosphokinase, phosphoribosyl pyrophosphate synthetase, abbr. PRS

ribozidas

riboside

ribozilogrupė

ribosyl group

D ribuliozė

D-ribulose

D ribuliozės 1,5-bifosfatas, santr. RBP arba RuBP

D-ribulose 1,5-biphosphate, abbr. RBP or RuBP

ribuliozės bifosfato karboksilazė, ribuliozės bifosfato karboksilazė/oksigenazė, karboksidismutazė, santr. Rubisko

ribulose biphosphate carboxylase, ribuloze-biphosphate carboxylase/oxygenase, carboxydismutase, abbr. Rubisco

D ribuliozės 5-fosfatas

D-ribulose 5-phosphate

L ribuliozės fosfato 4-epimerazė

L-ribulose phosphate 4-epimerase

riboziltiminas

ribosylthymine

riboziltimidinas

ribosylthymidine

ribozimas

ribozyme

(Rib5)ppA

(Rib5)ppA

Richnerio ir Hanharto sindromas, paveldima II tipo tirozinemija, II tipo tirozinozė, II tipo hipertirozinemija

Richner-Hanhart syndrome, tyrosinemia type II, tyrosinosis type II, hypertyrosinemia type II

ricinas

ricin

ricininas

ricinin

ricinoleino rūgštis, ntk.

ricinoleic acid

ricinolio rūgštis

ricinoleic acid

riebalai

fats

riebalų kūnelis

fat body

riebalų indeksas

fat index

riebalų ląstelė

fat cell

riebalų rūgščių aktyvinimas

fatty acid activation

riebalų rūgščių biosintezė

fatty acid biosynthesis

riebalų rūgščių KoA esterių pernaša į mitochondrijų užpildą, acil-Ko pernaša į mitochondrijų užpildą

transport of fatty acil-CoA to mitochondrial matrix

riebalų rūgščių skaidymas, riebalų rūgščių katabolizmas

fatty acid degradation, fatty acid catabolism

riebalų rūgščių KoA ligazė, riebalų rūgščių tiokinazė, acil-KoA sintetazė, acil-KoA ligazė, riebalų acil-KoA ligazė

fatty acid-CoA ligase, fatty acid thiokinase, acyl-CoA synthetase, acyl-CoA ligase, fatty acyl-CoA ligase

riebalų rūgščių nomenklatūra

fatty acid nomenclature

riebalų rūgštis

fatty acid

riebalų rūgščių oksidacijos kompleksas

fatty acid oxidation complex

riebalų rūgščių b oksidacija

b-oxidation of fatty acids

riebalų rūgščių b oksidacijos sistema

system of fatty acid b-oxidation

riebalų rūgščių a oksidacija

a-oxidation of fatty acids

riebalų rūgščių w oksidacija

w-oxidation of fatty acids

riebalų rūgščių sintetazės kompleksas

fatty acid synthetase complex

riebalų rūgščių tiokinazė

fatty acid thiokinase

riebalų acil-KoA desaturazė

fatty-acyl-CoA desaturase

riebalų acil-KoA ligazė

fatty-acyl-CoA ligase

riebalų acil-KoA sintazė

fatty-acyl-CoA synthase

riebalų alkoholiai

fatty alcohols

riebios kepenys, kepenų suriebėjimas

fatty liver, fatty degeneration of the liver

riebaluose tirpūs vitaminai

fat-soluble vitamins

Rieskė baltymas, Rieskė centras, plastochinolo plastocianino reduktazė, plastochinolo: oksiduoto plastocianino oksireduktazė

Rieske protein/centre, plastoquinol-plastocyanin reductase, plastoquinol:oxidised-plastocyanin oxidoreductase

rifamicinai

rifamycins

rifampicinas

rifampicin

ristocetinas

ristocetin

rišitinas

rishitin

rizobijos

Rhizobia

R kilpa

R loop

RNR

RNA

RNR adenilinantis fermentas

RNA adenylating enzyme

RNazė, RNAazė

RNase, RNAase

RNAazė

RNAase

Rnazė MRP

Rnase MRP

Rnazė P

Rnase P

RNR brendimas

maturation of RNR, processing of RNA

RNR-DNR virusas

RNA-DNA virus

RNR helikazė

RNA helicase

RNR matrica

template RNA

RNR ligazė (ATP), poliribonukleotidų sintazė

RNA ligase (ATP), polyribo-nucleotide synthase

RNR polimerazė

RNA polymerase

RNR replikazė

RNA-replicase

RNR sintetazė

RNA-synthetase

rho (r) baltymas, rho (r) veiksnys

rho (r) protein, rho (r) factor

rho (r) veiksnys

rho (r) factor

Rho (r) baltymas

Rho (r) protein

robininas

robinin

Robinzono esteris

Robinson ester

robustaflavonas

robustaflavone

rodaminai

rhodamines

rodanidai, tiocianatai

rhodanides

rodanazė, tiosulfatų sieros transferazė, tiosulfatų cianido transsulafurazė, tiosulfatų tiotransferazė

rhodanase, rhodanese, thiosulfate sulfur transferase, thiosulfate cyanide transsulfurase, thiosulfate thiotransferase

rodoksantinas

rhodoxantin

rodoplastai

rhodoplasts

rodopsinas

rhodopsin

rokelinė rūgštis

rocellic acid

rotenoidai

rotenoids

rotenonas

rotenone

ROS

ROS

Rb

Rb

r baltymas

r-protein

Rd

Rd

rianodinas

ryanodine

rianodino receptorius

ryanodine receptor

rRNR

rRNA

rtDNR

rtDNA

RP-HPLC

RP-HPLC

RP-TLC

RP-TLC

R plazmidė

R plasmid

RRM

RRM

R segmentas

R segment

RU-486

RU-486

RU-38486

RU-38486

ruberitro rūgštis

ruberythric acid

rubidis, simb. Rb

rubidium, symb. Rb

rubijarvinas

rubijervine

rubiksantinas

rubixanthin

Rubisko

Rubisco

RuBP

RuBP

rubredoksinas

rubredoxin

rubrosteronas

rubrosterone

rudieji riebalai

brown fats

rudųjų riebalų atskiriantysis baltymas

brown fat uncoupling protein

rūgštusis a1-glikoproteinas

acidic a1-glicoprotein

rūgštinė lipazė, cholesterolio esterazė, sterolio esterių acilhidrolazė

acidic lipase, cholesterol esterase, sterol-ester acylhydrolase

rūgštinės lipazės nepakankamumas, cholesterolio esterių saugojimo liga

acidic lipase deficiency, cholesterol ester storage disease

rūgštinė fosfatazė, fosfomonoesterazė, rūgštinė fosfohidrolazė, uteroferinas, glicerofosfatazė, santr. ACP

acid phosphatase, phosphomonoesterase, acid phosphohydrolase, uteroferrin, glycerophosphatase, abbr. ACP

rūgštinės fosfatazės stoka

acid phosphatase deficiency

rūgštiniai augalai

acid plants, ammonium plants

rupūžių toksinai

toad toxins

rusticianinas

rusticyanin

rutamicinas, oligomicinas D

rutamicine, oligomycin D

rutenis raudonasis

ruthenium red

rutinozė

rutinose

rutinas, soforinas

rutin, sophorin

Rūtų alkaloidai

Rutaceae alkaloids