Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


tarptautiniai tarptautiniai

Biochemijos instituto vykdomi tarptautiniai moksliniai projektai bei programos:


Europos medžiagotyros mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „M-era.Net“

  • Customised DNA-based nanocarriers to boost heart healing (DNABEATS), (DNR pagrindu sukurtų nanonešiklių pritaikymas širdies gydymui) dr. Minaugas Valius, 2023-2026.

Europos jungtinė programa „Retos ligos“ (S-EJPRD-20-1)

  • Unveiling the role of glutamate in dopamine transporter deficiency syndrome (URGENT) (Glutamato vaidmuo tiriant dopamino pernešėjo trūkumo sindromą), vadovė dr. J. Razumienė, koordinatorius Universite de Mons (Belgija), 2020-2023.

EuroNanoMed3 - Tarptautinė programa regeneracinės medicinos, diagnostikos ir tikslinio vaistų pristatymo srityse

Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologiju srityje (COST)

Biochemijos instituto vykdyti tarptautiniai moksliniai projektai bei programos:

ES Horizon 2020 programa

ES 7–oji Bendroji programa

ES 6–oji Bendroji programa

ES 5–oji Bendroji programa

COST programa

Kitos programos