Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

VU Biochemijos institute teikiamos įvairių mokslinių tyrimų, ekspertavimo ir konsultavimo paslaugos

 • VU Biochemijos institute:

 • atliekamos ekspertizės ir teikiamos konsultacijos biochemijos, biofizikos, molekulinės biologijos ir genetikos, enzimologijos, biojutiklių ir organinės chemijos klausimais;

  klonuojami mikroorganizmų genai, atliekami DNR ir RNR konstravimo ir analizės darbai;

  vykdoma bakteriofagų paieška ir konstravimas;

  konfokalinės fluorescentinės mikroskopijos metodu tiriami fluorescentiniai procesai bakterijose, eukariotinėse ląstelėse (mielėse, ląstelių kultūrose), audiniuose ir kituose objektuose;

  atliekamas eukariotinių ląstelių linijų panaudojimas citotoksiškumo tyrimui.

 • formuojamas Biokatalizės centras atlieka mokslinius tyrimus ir teikia paslaugas šiose srityse:

  1) Bioanalitinių tyrimų technologijos maisto pramonei ir medicinai;

  2) Bioelektrocheminiai, kinetiniai ir spektroskopiniai biomolekulių ir biokatalizatorių tyrimai;

  3) Biokatalizatorių ir biologiškai aktyvių junginių išskyrimas, sintezė ir fizikocheminių savybių tyrimai;

  4) Biologiškai aktyvių junginių transformacijos biokatalizatoriais tyrimai;

  5) Biocheminiai sprogmenų, jų biodegradacijos tyrimai;

  6) Biokatalizatorių ir biologiškai aktyvių junginių praktinio panaudojimo (laboratorinėse sąlygose) tyrimai;

  7) Biostruktūrų ir biopaviršių molekulinis vaizdinimas ir charakterizavimas atominės jėgos mikroskopavimu;

  8) Biologiškai aktyvių junginių citotoksinio ir terapinio poveikio tyrimai in vitro;

  9) organinių ir biologinių medžiagų analizė spektroskopiniais (UV–VIS, FT‑Ramano, FTIR) ir elektrocheminiais metodais.

 • Proteomikos centras atlieka mokslinius tyrimus ir teikia paslaugas šiose srityse:

  1) Baltymų/peptidų paruošimas masių spektrometrinei analizei;

  2) Baltymų/peptidų masių spektrometrinė analizė.

 • Vivariumas atlieka mokslinius tyrimus ir teikia paslaugas šiose srityse:

  1) Kamieninių ląstelių tyrimai in vivo ir in vitro bei citoterapijos metodo efektyvumo analizė gyvame organizme;

  2) Toksikologiniai (tarp jų ir genotoksiniai) tyrimai modelinėse sistemose in vivo ir in vitro.

 • Bioorganinių junginių chemijos skyrius teikia paslaugas šiose srityse:

  1) organinės sintezės reakcijų modeliavimo tyrimai ir darbai;

  2) originalių bei esamų organinių junginių, reikalingų biotechnologiniams ir biocheminiams tyrimams sintezė ir modifikacija;

  3) naujų organinių junginių sintezės metodų kūrimas.