Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


ekspertai paslaugos

VU Biochemijos institute teikiamos įvairių mokslinių tyrimų, ekspertavimo ir konsultavimo paslaugos


VU Biochemijos institute:

 • atliekamos ekspertizės ir teikiamos konsultacijos biochemijos, biofizikos, molekulinės biologijos ir genetikos, enzimologijos, biojutiklių ir organinės chemijos klausimais

Moksliniuose padaliniuose atliekai tyrimai ir teikiamos paslaugos šiose srityse:

 • Bioanalitinių tyrimų technologijos maisto pramonei ir medicinai;
 • Bioelektrocheminiai, kinetiniai ir spektroskopiniai biomolekulių ir biokatalizatorių tyrimai;
 • Biokatalizatorių ir biologiškai aktyvių junginių išskyrimas, sintezė ir fizikocheminių savybių tyrimai;
 • Biologiškai aktyvių junginių transformacijos biokatalizatoriais tyrimai;
 • Biocheminiai sprogmenų, jų biodegradacijos tyrimai;
 • Biokatalizatorių ir biologiškai aktyvių junginių praktinio panaudojimo (laboratorinėse sąlygose) tyrimai;
 • Biostruktūrų ir biopaviršių molekulinis vaizdinimas ir charakterizavimas atominės jėgos mikroskopavimu;
 • Biologiškai aktyvių junginių citotoksinio ir terapinio poveikio tyrimai in vitro;
 • Organinių ir biologinių medžiagų analizė spektroskopiniais (UV–VIS, FT‑Ramano, FTIR) ir elektrocheminiais metodais.
 • Klonuojami mikroorganizmų genai, atliekami DNR ir RNR konstravimo ir analizės darbai
 • Vykdoma bakteriofagų paieška ir konstravimas;
 • Konfokalinės fluorescentinės mikroskopijos metodu tiriami fluorescentiniai procesai bakterijose, eukariotinėse ląstelėse (mielėse, ląstelių kultūrose), audiniuose ir kituose objektuose;
 • Atliekamas eukariotinių ląstelių linijų panaudojimas citotoksiškumo tyrimui.

Proteomikos centras atlieka mokslinius tyrimus ir teikia paslaugas šiose srityse:

 • Baltymų/peptidų paruošimas masių spektrometrinei analizei;
 • Baltymų/peptidų masių spektrometrinė analizė.

Eksperimentinių gyvūnų centre vykdomi moksliniai tyrimai ir teikiamos paslaugos šiose srityse:

 • Kamieninių ląstelių tyrimai in vivo ir in vitro bei citoterapijos metodo efektyvumo analizė gyvame organizme;
 • Toksikologiniai (tarp jų ir genotoksiniai) tyrimai modelinėse sistemose in vivo ir in vitro.

Bioorganinių junginių chemijos laboratorija teikia paslaugas šiose srityse:

 • Organinės sintezės reakcijų modeliavimo tyrimai ir darbai;
 • riginalių bei esamų organinių junginių, reikalingų biotechnologiniams ir biocheminiams tyrimams sintezė ir modifikacija;
 • Naujų organinių junginių sintezės metodų kūrimas.