Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


mokymai paslaugos

Mokymai dirbantiems su bandomaisiais gyvūnais


Laboratorinių (bandomųjų) gyvūnų mokslas, kaip Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto (dabar Gyvybės mokslų centro) studijų kursas, parengtas ir skaitomas nuo 1999 m. 2013-08-23 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimu šis kursas įvertintas kaip atitinkantis dirbančiųjų su bandomaisiais gyvūnais mokymų reikalavimus, ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius 2015-06-25 d. raštu Nr. B6-(1.9)-1613 yra pripažinęs Vilniaus universitetą asmenų, dirbančių su bandomaisiais gyvūnais, mokymų organizatoriumi. Asmenys, išklausę kursą ir išlaikę egzaminą, įgyja teisę planuoti ir vykdyti eksperimentus, kuriuose naudojami laboratoriniai gyvūnai visose Europos Sąjungos šalyse.

Eksperimentus, kuriuose naudojami gyvūnai, savarankiškai gali vykdyti darbuotojai, turintys tinkamą kvalifikaciją, t.y., baigę laboratorinių (bandomųjų) gyvūnų mokslo kursą (80 akademinių valandų), išlaikę baigiamąjį egzaminą ir gavę kvalifikacinį pažymėjimą. Mokymai vyksta VU Gyvybės mokslų centre Biochemijos instituto Biologinių modelių skyriaus bandomųjų gyvūnų laboratorijoje. Laboratorinių (bandomųjų) gyvūnų mokslo kursas yra studijų dalykas, dėstomas gamtamoksliams studentams-magistrantams. Kurso užsiėmimus gali lankyti ir darbuotojai, norintys įgyti darbo su gyvūnais kvalifikaciją. Kursas skaitomas rudens semestre, vyksta paskaitos ir praktikos darbai. Praktikos darbai organizuojami bandomųjų gyvūnų mokomojoje laboratorijoje.

Mokomoji laboratorija

Platesnė informacija teikiama tel.: (8 5) 2234408 bei el. paštu: virginija.bukelskiene@bchi.vu.lt.