Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


APC apc

Atviros prieigos centras Biochemijos institute


Biochemijos instituto Atvirosios prieigos centras (BCHI APC) yra Gyvybės mokslų centro Biochemijos instituto mokslinė ir technologinė infrastruktūra, teikianti mokslinių tyrimų paslaugas bei prieigą prie šios infrastruktūros. Turima moderni įranga ir patyrę instituto darbuotojai leidžia pasiūlyti išorės vartotojams, tiek mokslo institucijoms, tiek ir verslo subjektams įvairias paslaugas moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai bei inovacijoms kurti ir mokslinių tyrimų rezultatams komercinti.

Biochemijos instituto APC yra sudėtinė Gyvybės mokslų centro atvirosios prieigos centro dalis bei vykdo Vilniaus universiteto atviros prieigos principu teikiamas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugas ir prieigą prie įrangos komplektų.

Atvirosios prieigos paslaugos teikiamos:
* Užpildoma paraiška atviros prieigos paslaugoms ar įrangai gauti. Paraiškos forma
* Paraiška per penkias darbo dienas apsvarstoma ir priimamas sprendimas dėl APC paslaugų teikimo.
* Paraiška ir sprendimas prilygsta sutarties sudarymui. Užsakovui arba institutui pageidaujant gali būti sudaroma atskira sutartis.
* Atlikus vartotojo užsakytas paslaugas, pasirašomas paslaugų priėmimo perdavimo aktas.
* Už paslaugas apmokama pagal PVM sąskaitą faktūrą per 10 darbo dienų po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

BCHI APC išteklių ir paslaugų sąrašas

.