Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

Biochemijos instituto Lietuvos moksliniai projektai:

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remti projektai

2009 m.

2008 m.

2007 m.

2006 m.

Aukštųjų technologijų plėtros programa 2003-2006 m.

 

 • “Nauji molekuliniai įrankiai biotechnologijai”, Biotechnologijos institutas (prof. habil. dr. V. Šikšnys), Biochemijos institutas, UAB "Fermentas".

 • “Lazerinės infraraudonos spektrometrinės atmosferos taršalų nuotolinio aptikimo sistemos”, Fizikos institutas (dr. V. Vaičikauskas), Biochemijos institutas, Lietuvos Karo akademija, UAB "Ekspla".

 • „Molekulinių žymenų sistemos individualizuotai gydyti vėžį kūrimas“, VU Onkologijos institutas (habil. dr. F. Jankevičius), Biochemijos institutas, VU Botanikos ir genetikos katedra, VU Imunologijos institutas, UAB "Biota", UAB "SICOR Biotech".

Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektai 2007-2009 m.

 

 • „„Heminių oksidoreduktazių struktūros ir funkcijos sąryšis bei taikomieji aspektai“ (BIOHEMAS), Biochemijos institutas (dr. R. Meškys), Chemijos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas, VU Imunologijos institutas, VU, Gamtos mokslų fak., Augalų fiziologijos ir mikrobiologijos katedra, VU Chemijos fak., Organinės chemijos katedra.

 • “Priešvėžinių vaistinių medžiagų paieška struktūrinės termodinamikos metodais” (VAISTŲ PAIEŠKA), Biotechnologijos institutas (dr. D. Matulis), Biochemijos institutas, VU Chemijos fak.

 • Augalinės kilmės funkciniai ingredientai ir maisto priedai maisto saugai ir kokybei“ (FUINMAKOSA), KTU (prof. dr. R. Venskutonis), KTU Maisto institutas Biochemijos institutas, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, VDU Kauno botanikos sodas, VU, KMU.

 • „Mikotoksinų kaupimosi maiste dėsningumai ir prevencinių saugos priemonių sukūrimas” (MIKOTOKSINAS), Botanikos institutas (prof. habil. dr. A. Lugauskas), Lietuvos žemdirbystės institutas, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, Biochemijos institutas, Lietuvos Žemės ūkio universitetas, LVA.

 • „Modernios technologijos paruošto maisto mikrobiologinei saugai“ (SAUMA), VU (habil. dr. Ž. Lukšienė), Kauno technologijos universitetas, Biochemijos institutas, Lietuvos Žemės ūkio universitetas.

 • “Heterogeninių procesų ir sistemų veikimo mechanizmų kompiuterinis modeliavimas“ (MODELITA), VU Matematikos fak. (prof. habil. dr. F. Ivanauskas), Kauno technologijos universitetas, Biochemijos institutas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Matematikos ir informatikos institutas, Fizikos institutas.

LVMSF inicijuotų aktualių valstybei mokslo programų projektas

 

 • „Kamieninių ląstelių integracija, jų išgyvenimas ir funkcinis pajėgumas patologiniame židinyje. Ikiklinikiniai tyrimai“ (Citoterapija). VU Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas (prof. habil. dr. A. Laucevičius), Biochemijos institutas, VU Ligoninė „Santariškių Klinikos“, VU Imunologijos institutas.

Mokslininkų grupių projektai

 

 • “Nauja strategija leukemijų terapijoje”, dr. J. Savickienė.

 • “Tirozino kinazės Syk vaidmuo įvairių leukeminių ląstelių diferenciacijoje ir apoptozėje”, dr. A. Imbrasaitė.

 • „Termo-biokonvekcija švytinčių bakterijų kultūroje”, dr. R. Šimkus

Parama mokslo tyrimams, vykdomiems pagal NATO ir kitas programas

 
 • VISBY „Švedijos, Lietuvos ir Rusijos mokslininkų ir doktorantų apsikeitimo tinklas: Normalių ir vėžinių ląstelių reguliacija, signalinimas ir diferenciacija: (a) Citoskeleto baltymų ir transkripcijos faktorių sąveikos molekulinių mechanizmų tyrimas transmembraninio signalinimo pasekoje; (b) Histonų deacetilazės – nauji taikiniai leukemijos diferenciacinėje terapijoje", dr. R. Navakauskienė

Parama projektams vykdomiems ūkio subjektų užsakymu

 

 • "Membraninių baltymų išskyrimo metodų išaiškinimas bei tam skirtų technologijų sukūrimas“, UAB „Fermentas“, dr. R. Navakauskienė

Parama mokslo tyrimams, vykdomiems pagal COST veiklas

 

 • „Vaistų paieška parazitinių ligų gydymui“, habil. dr. N. Čėnas.

 • „Integruojanti skaičiuojamoji chemija“, dr. A. Vektarienė.

 • „Laboratorinių gyvūnų mokslas ir gerbūvis“, dr. V. Bukelskienė

2005 m.