Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

Biochemijos instituto Lietuvos moksliniai projektai:

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remti projektai

2009 m.

2008 m.

2007 m.

Aukštųjų technologijų plėtros programa 2007-2009 m.

 

 • “Suaugusio žmogaus mezenchiminių kamieninių ląstelių paruošimo terapiniams tikslams technologijos”,VU EKMI (prof. habil. dr. J. Dadonienė), Biochemijos institutas, UAB "Imunolita".

 • “Širdies struktūrų regeneracijos modelių kūrimas, naudojant kamienines ir specializuotas ląsteles bei biologinius audinius”, KMU Kardiologijos institutas (dr. R. Benetis), Biochemijos institutas, KMU Širdies centras, VDU, VU, A. Einšteino medicinos koledžas, UAB "Energenas"

Pramoninės biotechnologijos plėtros programos projektai 2007-2009 m.

 

 • „Biokatalizatorių ir biokatalizinių procesų kūrimas“, Biochemijos institutas (dr. R. Meškys), VU, ChI, PFI, LMI, PĮ "Linea libera".

 • “Prolonguoto veikimo terapinės paskirties rekombinantinių baltymų technologijų kūrimas“, Biotechnologijos institutas (dr. G. Žvirblis), Biochemijos institutas, VU Onkologijos institutas, AB "Sanitas"

 • „Junginių, specifiškai slopinančių žmogaus karboanhidrazes, paieška biotechnologiniais metodais“, Biotechnologijos Institutas (dr. D. Matulis), Biochemijos institutas, VU, University of Tampere, UAB "Valentis".

 • „Molekulinė diagnostika gydymo individualizavimui onkologijoje“, VU Onkologijos institutas (dr. D. Characiejus), Biochemijos institutas, VU, UAB "Biota", "SICOR Biotech".

 • „Metagenominiai Lietuvos karštų požeminių vandenų ekstremofilų virusų tyrimai naujų fermentų paieškai“, Biotechnologijos institutas (dr. A. Gedvilaitė), Biochemijos institutas, Botanikos institutas, UAB "Fermentas".

Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektai 2007-2009 m.

 

 • „Lietuvoje paplitusių patogeniškų bakterijų atsparumas antibiotikams: molekulinė epidemiologija ir plitimo prevencija“ (LIETANTIBAKTAS), KMU (dr. A. Pavilonis), Biochemijos institutas, VU, Biotechnologijos institutas, LVA Veterinarijos institutas VU, ChI, PFI, LMI, PĮ "Linea libera".

 • “Fundamentiniai kamieninių ląstelių funkcionavimo mechanizmų tyrimai”, VU EKMI (Prof. habil. dr. A. Laucevičius), Biochemijos institutas, VU Imunologijos institutas, VšĮ VU ligoninės Santariškių klinikos.

 • “Baltyminių nanofibrilių ir hibridinių darinių tyrimai” (ProNanoFiHi), Puslaidininkių fizikos institutas (doc. dr. A. Šetkus), Biochemijos institutas, Biotechnologijos institutas.

Mokslininkų grupių projektai

 

 • „T4 tipo fagų bei E. coli endoribonukleazių bendro poveikio fagų transkripcijai tyrimas“, dr. A. Zajančkauskaitė

 • „Bakterinių toksinų ir dirbtinių fosfolipidinių membranų saveikos detektavimas elektrocheminio impedanso spektroskopijos (EIS) metodu“, doc. dr. G. Valinčius

 • „Protoonkogeno Ras aktyvumo bei įtakos viduląsteliniam transportui tyrimas konfokalinės mikroskopijos metodais“, dr. M. Valius

 • „Streso baltymo Hsp70 vaidmuo kamieninių ląstelių atsparumo didinime“, dr. D. Bironaitė

 • „Tirozino kinazės Syk vaidmens kamieninių ir vėžinių ląstelių apoptozėje palyginimas“, dr. A. Imbrasaitė

Parama mokslo tyrimams, vykdomiems pagal NATO ir kitas programas

 
 • VISBY „Švedijos, Lietuvos ir Rusijos mokslininkų ir doktorantų apsikeitimo tinklas: Normalių ir vėžinių ląstelių reguliacija, signalinimas ir diferenciacija: (a) Citoskeleto baltymų ir transkripcijos faktorių sąveikos molekulinių mechanizmų tyrimas transmembraninio signalinimo pasekoje; (b) Histonų deacetilazės – nauji taikiniai leukemijos diferenciacinėje terapijoje", dr. R. Navakauskienė

Parama projektams vykdomiems ūkio subjektų užsakymu

 

 • "Membraninių baltymų išskyrimo metodų išaiškinimas bei tam skirtų technologijų sukūrimas“, UAB „Fermentas“, dr. R. Navakauskienė

Parama projektams pagal ministerijų užsakomas programas

 

 • "Nuotolinė cheminių taršalų ir sprogmenų detekcija“, Krašto apsaugos ministerija,  FI (dr. V. Švedas), Biochemijos institutas (habil. dr. N.  Čėnas)

2006 m.

2005 m.