Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

Ksenobiotikų biochemijos skyrius

Skyriaus vadovas

prof. habil. dr. Narimantas Čėnas
vyriausiasis mokslo darbuotojas

C439 kab., tel. 85 223 4392

el. p.: narimantas.cenas@bchi.vu.lt

Darbuotojai

dr. Žilvinas Anusevičius
vyresnysis mokslo darbuotojas

C425 kab., tel. 85 223 4405
el. p.: zilvinas.anusevicius@bchi.vu.lt

dr. Kastis Krikštopaitis
vyresnysis mokslo darbuotojas

C508 kab., tel. 85 223 4378
el. p.: kastis.krikstopaitis@bchi.vu.lt

dr. Jonas Šarlauskas
vyresnysis mokslo darbuotojas

C423 kab., tel. 85 223 4404
el. p.: jonas.sarlauskas@bchi.vu.lt

dr. Lidija Kosychova
mokslo darbuotoja
C441 kab., tel. 85 223 4393
el. p.: lidija.kosychova@bchi.vu.lt

dr. Audronė Marozienė
mokslo darbuotoja
C421 kab., tel. 85 223 4403
el. p.: audrone.maroziene@bchi.vu.lt

dr. Lina Misevičienė
mokslo darbuotoja
C421 kab., tel. 85 223 4403
el. p.: lina.miseviciene@bchi.vu.lt

Evelina Polmickaitė-Smirnova
jaunesnioji mokslo darbuotoja<
C423 kab., tel. 85 223 4404

Mindaugas Lesanavičius
doktorantas
C423 kab., tel. 85 223 4404

Benjaminas Valiauga
doktorantas
C441 kab., tel. 85 223 4393

Svetlana Belik
vyresnioji laborantė