Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje

Biologinių modelių skyrius

Veikla

Biologinių modelių skyriuje vykdomi suaugusio organizmo kamieninių ląstelių ir jų taikymo regeneracinei medicinai tyrimai naudojant dvi modelines sitemas – in vitro (ląstelių kultūras) ir in vivo (bandomuosius gyvūnus). Skyriuje konstruojami karkasai, skirti dirbtiniams audiniams, vertinamas jų biologinis suderinamumas, analizuojamos kamieninių ląstelių ir paviršiaus struktūrų sąveikos, ląsteliniame ir molekuliniame lygyje tiriama kamieninių ląstelių diferenciacija. Keičiant karkasų cheminę sudėtį ir fizinius parametrus bei modifikuojant paviršių siekiama kontroliuoti ląstelių elgesį, nukreipiant jį reikiamos diferenciacijos kryptimi. Sukonstruotos struktūros vertinamos in vivo – gyvūnų organizme.

Skyrius turi modernią bandomųjų gyvūnų laboratoriją, kurioje auginami smuilkieji graužikai ir triušiai, čia yra ne tik gyvūnų laikymo patalpos, bet ir šiuolaikiškai įrengta gyvūnų operacinė, kasdieninių tyrimų ir bendros prieigos laboratorijos, pastaroji skirta visiems mokslininkams, turintiems teisę eksperimentuoti su gyvūnais. Gyvūnų laboratorijoje, panaudojant peles, atliekamasi širdies veiklos nepakankamumo tyrimas, vykdomi užsakomieji biologinio saugumo bei kiti tyrimai.

Gyvūnų laboratorija turi veterinarinio patvirtinimo numerius, suteikiančius teisę veisti, parduoti ir vykdyti eksperimentinį darbą su bandomaisiais gyvūnais. Personalas turi kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus, suteikiančius leidimą vykdyti bandymus naudojant gyvūnus

Vykdant projektą „Kamieninių ląstelių integracija, jų išgyvenimas ir funkcinis pajėgumas patologiniame židinyje. Ikiklinikiniai tyrimai“ pirmą kartą Lietuvoje paruošta metodika ir atlikta kamieninių ląstelių transplantacija į eksperimentinio miokardo infarkto zoną gyvūno širdyje. Eksperimentinių kamieninių ląstelių transplantavimo operacijas atliko VUL Santariškių klinikų chirurgas R. Širmenis ir anesteziologas M. Balčiūnas, kamienines ląsteles transplantavimui paruošė Biochemijos instituto darbuotojos: D. Baltriukienė, dr. A. Kalvelytė, dr. V. Bukelskienė, transplantuotų ląstelių integraciją patologiniame židinyje patvirtino Valstybinio patologijos centro gyd. E. Žurauskas.

Pagrindiniai projektai (2012–2017):

 • LMT remiamos programos „Sveikas senėjimas“ projektas „Minkštųjų audinių inžinerija: nuo ląstelės iki dirbtinio audinio“, reg. Nr. SEN-15049, 2015-2018, vad. dr. D. Baltriukienė.
 • LMT remiamas mokslininkų grupių projektas, skirtas bendradarbiauti su JAV mokslininkais “Kompozitinių karkasų, skirtų kaulo regeneracijai, kūrimas, jų biosuderinamumo bei efektyvumo įvertinimas in vivo”, reg. Nr. MIP-15552, 2015-2018, vad. dr. V. Rutkūnas.
 • LMT remiamas mokslininkų grupių projektas „Titino ligandų MuRF ir C ARP reikšmė dilatuotame miokarde“; reg. Nr. MIP-14205, 2014-2016, vad. prof. V. Grabauskienė.
 • Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija), projekto vadovas habil. dr. Narimantas Čėnas, „Molekuliniai chinonų ir polifenolių toksiškumo ir priešnavikinio aktyvumo mechanizmai: fermentinės redokso reakcijos, citotoksiškumas, signalo perdavimas ir proteomika“, projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-103, 2011- 2015.
 • ES Struktūrinės paramos 1-mos programos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 1.3 prioriteto Tyrėjų gebėjimų stiprinimas pagal priemonę Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas„Biotechnologija ir biofarmacija: fundamentiniai ir taikomieji tyrimai“: „Eukariotinių ląstelių molekuliniai vyksmai: technologiniai ir medicininiai aspektai“. Projekto kodas Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-005; 2011- 2015, Biochemijos inst. dalies vadovė prof. R. Navakauskienė.
 • ES Struktūrinės paramos projektas “Biokatalizatorių, rekombinantinių baltymų ir ląstelių technologijos ”, kodas VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-005 (vykdytojas - Vilniaus Gedimino technikos universitetas); 2012-2015, vadovas prof. J. Kulys.
 • LMT remiamas mokslininkų grupių projektas „Dantenų fibroblastų adhezijos ypatumų ir jų panaudojimo minkštųjų audinių regeneracijai tyrimas“, Reg. Nr. MIP-093/2011, 2011-2012, vadovas dr. E. Liutkevičius.
 • Pagrindinės publikacijos (2012-2017):

 • Jarasiene-Burinskaja R., M. Alksne, V. Bartuskiene, V. Voisniene, J. Burinskij., N. Cenas, V. Bukelskiene. Study of the cytotoxic effects of 2,5-diaziridinyl-3,6-dimethyl-1,4-benzoquinone (MEDZQ) in mouse hepatoma cells. EXCLI Journal. 2017, Vol. 16, p. 151-159.
 • Valiuliene G., G. Treigyte, J. Savickiene, D. Matuzevicius, M. Alksne, R. Jarašiene-Burinskaja, V. Bukelskiene, D. Navakauskas, R. Navakauskiene. Histone modifications patterns in tissues and tumours from acute promyelocytic leukemia xenograft model in response to combined epigenetic therapy. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2016, Vol. 79, p. 62-70.
 • Bogomolovas J., E. Šimoliūnas, I. Rinkūnaitė,L. Smalinskaitė, A. Podkopajev, D. Bironaitė, C.-A. Weis, A. Marx, V. Bukelskienė, N. Gretz, V. Grabauskienė, D. Labeit, S. Labeit. A Novel Murine Model of Parvovirus Associated Dilated Cardiomyopathy Induced by Immunization with VP1-Unique Region of Parvovirus B19. Biomed Research International, 2016, Article Number: 1627184.
 • Rutkunas V., V. Bukelskiene, V. Sabaliauskas, E. Balciunas, M. Malinauskas, D. Baltriukiene. Assessment of human gingival fibroblast interaction with dental implant abutment materials. Journal of materials science-materials in medicine, 2015, Vol. 26 (4), Article Number: 169.
 • Bogomolovas J., K. Brohm, J. Čelutkienė, G. Balčiūnaitė, D. Bironaitė, V. Bukelskienė, D. Daunoravičus, Ch.C. Witt, J. Fielitz, V. Grabauskienė, S. Labeit. Induction of Ankrd1 in Dilated Cardiomyopathy Correlates with the Heart Failure Progression. Biomed research international , 2015, Article Number: 273936.
 • Malinauskas M., S. Rekštytė, L. Lukoševičius, S. Butkus, E. Balčiūnas, M. Pečiukaitytė, D. Baltriukienė, V. Bukelskienė, A. Butkevičius, P. Kucevičius, V. Rutkūnas, S. Juodkazis. 3D Microporous Scaffolds Manufactured via Combination of Fused Filament Fabrication and Direct Laser Writing Ablation. Micromachines, 2014, Vol. 5 (4), p. 839-858.
 • Baltriukiene D., V. Sabaliauskas, E. Balčiūnas, A. Melninkaitis, E. Liutkevičius, V. Bukelskiene, V. Rutkūnas. The effect of laser-treated titanium surface on human gingival fibroblast behavior. Journal of biomedical materials research, Part A, 2014, Vol. 102 (3), p. 713-720.
 • Kalvelyte A., N. Krestnikova, A. Stulpinas, V. Bukelskiene, D. Bironaite, D. Baltriukiene, A. Imbrasaite. Long-term muscle-derived cell culture: multipotency and susceptibility to cell death stimuli. Cell biology international, 2013, Vol. 37 (4), p. 292-304.
 • Danilevičius P., S. Rekstytė, E. Balčiūnas, A. Kraniauskas, R. Širmenis, D. Baltriukienė, V. Bukelskienė, R. Gadonas, V. Sirvydis, A. Piskarskas, M. Malinauskas. Laser 3D micro/nanofabrication of polymers for tissue engineering applications. Optics and laser technology, 2013, Vol. 45, p. 518-524.
 • Danilevicius P.; S. Rekstyte; E. Balciunas; A. Kraniauskas; R. Jarasiene; R. Sirmenis; D. Baltriukiene; V. Bukelskiene; R. Gadonas; M. Malinauskas. Micro-structured polymer scaffolds fabricated by direct laser writing for tissue engineering. Journal of biomedical optics, 2012, Vol. 17 (8), Article Number: 081405.