Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Moksliniai tyrimai mokslinestemos

Mokslinių tyrimų tematikos

Biochemijos instituto mokslinių tyrimų tematikos vykdomos 2012 m. VU Senato patvirtintoje mokslinių tyrimų srityje:

 • Genomika, biomolekulės ir biotechnologijos

Biochemijos institute mokslo tiriamieji darbai vykdomi pagal VU Senato 2013-12-17 d. nutarimu Nr. S-2013-8-3 patvirtintas MTEP programas:


Mokslo tiriamieji darbai:

Naujų biokatalizei skirtų sistemų kūrimas ir tyrimai

Vykdytojai - Bioanalizės skyrius

Biologinių sistemų ir jų modelių spektroelektrocheminiai tyrimai

Vykdytojai - Bioelektrochemijos ir biospektroskopijos skyrius

Biologinių procesų moduliatorių ir katalizatorių sintezė ir struktūros tyrimai

Vykdytojai - Bioorganinių junginių chemijos laboratorija

Redoks aktyvių ksenobiotikų fermentinės aktyvacijos, detoksifikacijos, biodegradacijos ir citotoksiškumo molekuliniai mechanizmai

Vykdytojai - Ksenobiotikų biochemijos skyrius

Mikroorganizmų ir bakteriofagų genetinės ir biocheminės įvairovės tyrimai

Vykdytojai - Molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyrius

Vėžinių ir kamieninių ląstelių reguliavimo mechanizmų tyrimai, skirti technologijoms individualizuotai medicinai kurti

Vykdytojai - Ląstelės molekulinės biologijos skyrius

Ląstelių technologijų, skirtų regeneracinei medicinai, kūrimas ir vertinimas biologiniais modeliais

Vykdytojai - Biologinių modelių skyrius

Naujos navikų diagnostikos ir gydymo technologijos, paremtos proteomikos ir nanomedicinos metodologijomis

Vykdytojai -Proteomikos centras


Moksliniai taikomieji tyrimai

 • Naujų fermentų paieška biokatalizei
  • Fermentų panaudojimas biosensoriuose ir biologiškai svarbių junginių biokoversijoje.
 • Baltymų analizė ir jų lokalizcija ląstelėje
 • Ląstelių technologijos
  • Citotoksiniai tyrimai
  • Regeneracinei medicinai skirtų karkasų konstravimas ir tyrimas
  • Dirbtinių audinių konstravimas
 • In vivo bandymai
  • Ikiklinikiniai naujų medžiagų ir cheminių junginių tyrimai: ūmus ir kartotinių dozių toksinio poveikio vertinimas (per os, odos jautrumo, odos dirginimo, akių jautrumo testai)
  • Biologinio suderinamumo vertinimas in vivo
 • Biosensorių kūrimas
  • Bioanalitinių sistemų kūrimas maisto kokybės kontrolei, medicinai ir aplinkos apsaugai
  • Fermentų ir metabolitų nustatymas maisto produktuose, kraujyje ir mikrobiologinėse terpėse
 • Organinių junginių sintezė
  • Įvairių klasių organinių junginių sintezės metodų tyrimas
  • Cheminių junginių sintezės technologijų komercijai ir pramonei kūrimas ir optimizavimas