Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


ESparama ESparama

ES FONDŲ PARAMOS INVESTICINIAI PROJEKTAI


ES Struktūrinė parama 2014-2020 m.

01.1.1-CPVA-V-701 priemonė "Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“

  • "Kompiuterinės, struktūrinės ir sistemų biologijos centras (CossyBio)", Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-07-0001. Sutartis pasirašyta 2018-05-17. Bendra projekto vertė 6 180 730 €.

ES Struktūrinė parama 2007-2013 m.

VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonė „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“

ES Struktūrinė parama 2004-2008 m.

BPD 1.5 priemonė

BPD 2.5 priemonė

  • „Mokslininkų kvalifikacijos gerinimas proteomikos srityje“. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0089 . Pareiškėjas: Biochemijos institutas, partneriai: Vytauto Didžiojo universitetas, Biotechnologijos institutas. Bendra projekto vertė 502 204,00 Lt.
  • "Mokslininkų kvalifikacijos gerinimas medžiagotyros, biotechnologijos ir aplinkotyros srityse“. BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0004. Pareiškėjas: Puslaidininkių fizikos institutas, partneriai Biochemijos institutas, Chemijos, Fizikos ir Biotechnologijos institutai. Bendra projekto vertė 1 594 116,00 Lt.
  • „Mokslinės visuomenės žinių plėtojimas kamieninių ir aukštesnės diferenciacijos ląstelių tyrimų srityje“. BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0035. Pareiškėjas: VU Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas, partneriai: Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas, VU Imunologijos institutas, VU ligoninės Santariškių klinikos, Biotechnologijos institutas. Bendra projekto vertė 1 128 630,00  Lt.

  • „Magistrantūros ir doktorantūros studijų modulių kūrimas ir programų atnaujinimas strateginėse moderniųjų biomokslų srityse“. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0095. Pareiškėjas: VU, partneriai: VU Imunologijos institutas, VU Onkologijos institutas, Biochemijos institutas. Bendra projekto vertė 3 058 208,00 Lt.
  • Gamtos mokslų podoktorantūrinių stažuočių (post doc‘ų) sistemos sukūrimas ir įdiegimas“. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0029. Pareiškėjas: Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga, partneriai: Lietuvos mokslo taryba, Kauno technologijos universitetas, Puslaidininkių fizikos institutas, Biotechnologijos institutas, Biochemijos institutas, Chemijos institutas, Fizikos institutas, Lietuvos energetikos institutas, KTU Fizikinės elektronikos institutas. Bendra projekto vertė 4 572 567,00 Lt.
  • „Institucinis mokslo ir studijų institucijų vertinimas“. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0050. Pareiškėjas: Studijų kokybės vertinimo centras, partneriai: Biochemijos institutas, Bendra projekto vertė 1 096 479,00 Lt

PHARE programos projektai

Projektų rengimo (Project Preparation Facility, PPF) priemonė

  • „Taikomųjų tyrimų ir inovacijų plėtra techniškuosiuose valstybiniuose mokslo institutuose“. 2003/004.341.08.01.04.01. Pareiškėjas: Puslaidininkių fizikos institutas, partneriai Biochemijos institutas, Chemijos, Fizikos ir Biotechnologijos institutai. Bendra projekto vertė 170 000,00 Eur. 2005-2006 m.
  • "Biomedicininių tyrimų tinklas". 2003/004.341.08.01.04.05. Pareiškėjas: Vilniaus Universitetas, partneriai: Biochemijos institutas, VU Onkologijos institutas, VU Ekologijos institutas, VU Imunologijos institutas, Botanikos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, Valstybinis patologijos centras. Bendra projekto vertė 170 000,00 Eur. 2005-2006 m.