Vilniaus universitetas

Proteomikos centras

Lietuvos biochemiku draugija


Orai Vilniuje
  • Produktai

Produktai

 

  • Di- ir tri-pakeisti arilhalogenidai

  • O,N-heterociklai

  • Arilacetilenai

  • Tioliai, tioeteriai ir tioamidai

  • Dipakeisti cikloheksanai

  • Karboksirūgštys

  • Karūnos eteriai

  • Aminonaftalensulfoamidai

  • Kiti produktai